SEARCH:
Print

Indberetning af aktiekapital og stemmerettigheder for Bavarian Nordic A/S

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 32/2009, har Bavarian Nordic A/S tidligere på måneden udstedt 136.177 stk. nye aktier á nominelt 10 kr.

I henhold til § 6 i bekendtgørelse nr. 1273 af 16. december 2008 om udstederes oplysningsforpligtelser meddeles det herved, at Bavarian Nordic A/S' samlede nominelle aktiekapital ultimo december 2009 udgør 79.517.450 kr. fordelt på 7.951.745 aktier á nominelt 10 kr., svarende til 7.951.745 stemmer.