SEARCH:
Print

Indberetning af ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Bavarian Nordic aktier og tilknyttede værdipapirer

I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Bavarian Nordic A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Bavarian Nordic aktier og tilknyttede værdipapirer. På baggrund heraf oplyses følgende:

Navn

Reiner Laus

Årsag

Medlem af koncernledelsen i Bavarian Nordic A/S

Udsteder

Bavarian Nordic A/S

Fondskode

DK0015998017

Betegnelse

Aktier

Transaktion

Tegning af nye aktier

Handelsdato

18. december 2009

Marked

NASDAQ OMX København

Antal (stk.)

136.000

Kursværdi (DKK)

25.976.000,00