SEARCH:
Print

Indberetning af aktiekapital og stemmerettigheder for Bavarian Nordic A/S

Bavarian Nordic A/S har den 6. december 2010 gennemført en kapitalforhøjelse, som følge af en rettet emission, hvor der blev tegnet 1.050.000 aktier á nominelt 10 kr.

I henhold til § 6 i bekendtgørelse nr. 220 af 10. marts 2010 om udstederes oplysningsforpligtelser meddeles det herved, at Bavarian Nordic A/S' samlede nominelle aktiekapital ultimo december 2010 udgør 129.620.520 kr. fordelt på 12.962.052 aktier á nominelt 10 kr., svarende til 12.962.052 stemmer.