SEARCH:
Print

Bavarian Nordic tildeler tegningsoptioner til udvalgte medarbejdere

Kvistgård, Danmark, 16. december 2010 -Bestyrelsen i Bavarian Nordic A/S har i dag besluttet at tildele tegningsoptioner til udvalgte, særligt nyansatte, medarbejdere i selskabet og dets datterselskaber. Bestyrelsens beslutning er truffet i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 5b, og i overensstemmelse med selskabets retningslinjer for incitamentsaflønning. Tildelingen sker efter indstilling fra bestyrelsen og udnyttelse er begrænset af og omfattet af aktieoptionslovens regler om ophør af ansættelsesforholdet forud for udnyttelse.

Der tildeles i alt 45.000 tegningsoptioner til tegning af op til 45.000 aktier af DKK 10, til en udnyttelseskurs på DKK 261 pr. aktie. Udnyttelseskursen er fastsat som den gennemsnitlige børskurs ("lukkekurs") for selskabets aktier over en periode på 15 børsdage forud for dags dato, tillagt 15 %. Udnyttelseskursen skal imidlertid som minimum være på niveau med aktiens gennemsnitlige handelskurs i dag. I tilfælde af, at aktiens gennemsnitlige handelskurs i dag overstiger DKK 261 skal udnyttelseskursen hæves til et tilsvarende niveau, og selskabet vil da udsende en separat meddelelse herom.

Udnyttelse af tildelte tegningsoptioner kan ske, helt eller delvist, i en 14 dages periode i forlængelse af udsendelse af selskabets årsrapport for 2013, i forlængelse af udsendelse af selskabets halvårsrapport for 2014, i forlængelse af udsendelse af selskabets årsrapport for 2014 og/eller i en 14 dages periode i forlængelse af udsendelse af selskabets halvårsrapport for 2015.

Værdien pr. tegningsoption udgør DKK 78 beregnet ved anvendelse af Black-Scholes model med en risikofri rente på 1,63 % og ud fra den historiske volatilitet for aktien. Beregningen er foretaget ud fra en markedskurs for aktien på DKK 238 pr. aktie.

Tildelingen medfører konsekvensmæssige vedtægtsændringer.