SEARCH:
Print

Bavarian Nordic A/S gennemfører registrering af aktiekapitalforhøjelse og opjusterer forventningerne til kapitalberedskabet for 2010

Ikke til offentliggørelse eller distribution, direkte eller indirekte, i USA, Canada, Australien eller Japan

Disse informationer må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse eller distribution er ulovlig. Manglende overholdelse af denne begrænsning kan udgøre en overtrædelse af den amerikanske, canadiske, australske eller japanske værdipapirlovgivning eller værdipapirlovgivningen i andre lande. Denne meddelelse er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA, Canada, Australien eller Japan. Værdipapirerne, som er omtalt i denne selskabsmeddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til den amerikanske Securities Act af 1933 med senere ændringer ("U.S. Securities Act"), og de må ikke udbydes eller sælges i USA uden registrering eller i overensstemmelse med en undtagelse fra, eller i en handel der ikke er underlagt kravene om, registrering i henhold til U.S Securities Act. Udstederen af Værdipapirerne har ikke registreret og agter ikke at registrere Værdipapirerne eller en del heraf i USA og har ikke til hensigt at foretage noget offentligt udbud af Værdipapirerne i USA.

Kvistgård, Danmark, 6. december 2010 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddeler, at registrering af aktiekapitalforhøjelse i forbindelse med den rettede emission er blevet gennemført. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 37 / 2010.

Bavarian Nordic A/S meddeler, at kapitalforhøjelsen på nominelt DKK 10.500.000 (1.050.000 aktier à DKK 10), der repræsenterer 8,8% af aktiekapitalen før kapitalforhøjelsen, i forbindelse med et rettet udbud, i dag er gennemført og registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

De nye aktier vil blive noteret under den eksisterende ISIN kode, DK0015998017, for de eksisterende aktier på NASDAQ OMX Copenhagen med virkning fra den 8. december 2010.

Som følge af kapitalforhøjelsen, opjusterer selskabet sine forventninger til kapitalberedskabet ved udgangen af 2010. Således forventes nu et kapitalberedskab i størrelsesordenen DKK 450 mio. mod tidligere forventet DKK 250 mio.

Denne meddelelse har alene til formål at give oplysninger og udgør ikke et tilbud om at købe, sælge, udstede eller tegne værdipapirer, og er ikke en opfordring til et tilbud om at købe, sælge, udstede eller tegne værdipapirer. Ej heller vil noget salg af værdipapirer gennemføres i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, opfordring til tilbud eller salg ville være ulovligt uden en registrering eller handling i henhold til værdipapirlovgivningen i en sådan jurisdiktion. Der er ikke og vil ikke blive udsendt noget udbudsdokument eller prospekt til godkendelse af nogen lovgivende myndighed i forbindelse med udbuddet.

em>Dette dokument udgør en meddelelse og er ikke et prospekt i relation til Direktiv 2003/71/EF (det pågældende direktiv benævnes sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i det relevante hjemland i henhold til direktivet "Prospektdirektivet").

I ethvert EØS-medlemsland, som har gennemført Prospektdirektivet, er dette dokument alene rettet til og henvender sig alene til kvalificerede investorer i det pågældende medlemsland, som defineret i Prospektdirektivet.

Begrænsninger vedrørende udbud og salg i Storbritannien

Denne meddelelse henvender sig alene til (a) personer som er udenfor Storbritannien; (b) personer der er kvalificerede investorer, som defineret I paragraf 19 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Bekendtgørelsen"); (c) personer som er omfattet at paragraph 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen eller (d) personer til hvem invitation eller tilskyndelse til deltagelse I investeringsaktiviteter kan kommunikeres, i tilfælde hvor paragraph 21(1) I Financial Services and Markets Act 2000 ikke finder anvendelse.