SEARCH:
Print

Bavarian Nordic - Delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2012

file-pdf  Download hele regnskabet

 • Stadige forbedringer i produktionen af IMVAMUNE® koppevaccine medfører atter øget lønsomhed i divisionen for infektionssygdomme
 • Positivt driftsresultat for koncernen i årets første ni måneder
 • Opjustering af de finansielle forventninger til året samt kapitalberedskab ved årets udgang

KVISTGÅRD, Danmark, 13. november 2012 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggør i dag delårsregnskab for årets første ni måneder. Periodens omsætning var DKK 750 mio. (2011: DKK 155 mio.) og resultatet udviser et overskud før skat på DKK 17 mio. (2011: DKK 333 mio. underskud). I tredje kvartal udgjorde omsætningen DKK 304 mio. (2011: DKK 97 mio.) og resultatet var et overskud før skat på DKK 30 mio. (2011: DKK 58 mio. underskud). Pr. 30. september 2012 udgjorde kapitalberedskabet DKK 666 mio., inklusive uudnyttede kreditfaciliteter på DKK 120 mio.

Divisionen for infektionssygdomme er fortsat med at øge effektiviteten i produktionen af IMVAMUNE® og Bavarian Nordic forventer nu at levere mere end 8 millioner doser til det amerikanske strategiske beredskabslager i 2012, mod tidligere forventet 7,5 millioner doser. Den forbedrede effektivitet medfører lavere produktionsomkostninger og i kombination med lavere forsknings- og udviklingsomkostninger, bidrager dette til et forbedret økonomisk resultat for året samt forventet højere kapitalberedskab ved årets udgang. Således opjusterer selskabet igen forventningerne til det økonomiske resultat for 2012, og forventer nu en omsætning på ca. DKK 975 mio. mod tidligere ca. DKK 900 mio. og en forbedring af resultatet før skat på DKK 80 mio. fra et underskud på ca. DKK 150 mio. til nu ca. DKK 70 mio. i underskud. Divisionen for infektionssygdomme opjusterer det forventede driftsresultat før renter og skat til ca. DKK 300 mio. og divisionen for cancervacciner opjusterer det forventede driftsresultat før renter og skat til et underskud på DKK 250 mio. Ligeledes opjusteres forventningerne til kapitalberedskabet ved årets udgang fra ca. DKK 400 mio. til ca. DKK 525 mio.

Vigtige begivenheder i tredje kvartal og frem til dags dato

 • 2,6 mio. doser IMVAMUNE® koppevaccine leveret til USA's strategiske nationale beredskabslager i tredje kvartal
 • Stadige forbedringer i produktionseffektiviteten for IMVAMUNE® i kvartalet
 • Koppevaccinekontrakten (RFP-3) yderligere udvidet med USD 5 mio. i september af den amerikanske regering
 • Den amerikanske regering har udvidet befolkningsgruppen, der må modtage IMVAMUNE® i en nødsituation, hvilket har udvidet det forretningsmæssige potentiale for vaccinen betragteligt
 • Den amerikanske regering har tildelt Bavarian Nordic en ny kontrakt på udvikling af en veterinærvaccine mod mund- og klovsyge. Kontrakten udvider anvendelsesområdet for MVA-BN® teknologiplatformen inden for udvikling af vacciner til biologisk forsvar
 • Lovende, foreløbige fase 2 data for CV-301 i metastatisk brystcancer blev præsenteret på ESMO 2012 kongressen

Anders Hedegaard, administrerende direktør i Bavarian Nordic, udtaler: "Vi er særdeles tilfredse med at rapportere fortsatte solide resultater fra divisionen for infektionssygdomme, hvor produktionen og leverancerne af IMVAMUNE® endnu engang overgår forventningerne. Divisionen har øget lønsomheden yderligere, og dette bidrager til et forbedret økonomisk resultat for koncernen. Den amerikanske regerings seneste udvidelser af koppevaccinekontrakten samt tildelingen af nye kontrakter, der udvider anvendelsesområdet for vores teknologi til nye sygdomsområder, styrker vores tillid til et vedvarende samarbejde med amerikanerne med henblik på at løse deres fremtidige behov til et biologisk forsvar. Vores cancervaccinedivision har fortsat fokus på det igangværende PROSPECT fase 3 forsøg i patienter med metastatisk prostatacancer for at styrke indrulleringen i studiet."

Udvalgte, forventede begivenheder 

 • Levering af mere end 8 millioner doser IMVAMUNE® til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager (2012)
 • Ny IMVAMUNE® ordre fra den amerikanske regering (2013)
 • Rapportering af endelige kliniske fase 2 data for CV-301 i brystcancer (2012)
 • Udvidelse af CRADA-aftale med NCI inden for nye cancerindikationer (2013)
 • Påbegynde kliniske fase 3 forsøg med IMVAMUNE® (2013)
 • Påbegynde nyt klinisk fase 2 forsøg med IMVAMUNE® i frysetørret formulering (2013)
 • Opnå markedsgodkendelse af IMVAMUNE® i Canada (2013)
 • Opnå markedsgodkendelse af IMVANEX® i EU (2013)

Telefonkonference

Der afholdes telefonkonference i dag kl. 14.00, hvor administrerende direktør Anders Hedegaard vil præsentere halvårsregnskabet. Den medfølgende præsentation kan i forvejen downloades på selskabets hjemmeside: /q3. På telefonkonferencen deltager endvidere Paul Chaplin, Executive Vice President og Division President Infectious Diseases, Reiner Laus, Executive Vice President and Division President Cancer Vaccines, Ole Larsen, Executive Vice President og CFO og Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations. Dial-in nummer fra Danmark er +45 32 71 46 07. Deltagerkode: 924959. For yderligere oplysninger, se venligst /q3.