SEARCH:
Print

Bavarian Nordic fremlægger foreløbige fase 2 resultater for CV-301 i metastatisk brystcancer

KVISTGÅRD, Danmark, 1. oktober 2012 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag foreløbige resultater fra et randomiseret, open-label, multicenter fase 2 forsøg, der sammenligner en kombination af selskabets immunterapikandidat CV-301 (CEA/MUC-1/TRICOM) og docetaxel (kemoterapi) med docetaxel alene i behandlingen af patienter med metastatisk brystcancer. Resultaterne blev fremlagt på European Society for Medical Oncology's årlige kongres, ESMO 2012 i Wien af Christopher R. Heery, MD og hans kolleger fra National Cancer Institute (NCI). 

Et abstract fra studiet kan ses online her:

http://abstracts.webges.com/myitinerary/publication-3526.html?congress=esmo2012#.UGVN3cJyjAc

En foreløbig analyse af studiet viser at den progressionsfrie overlevelse (PFS) var 6,6 måneder i gruppen, der modtog CV-301 i kombination med docetaxel, mens den var 3,8 måneder i gruppen, der kun modtog docetaxel. Den tydelige adskillelse mellem kurverne indikerer en potentiel fordel for gruppen, der modtog CV-301. Som følge af det lille antal patienter i studiet, var det ikke udformet til at opnå statistisk signifikans. Derfor må den opnåede p-værdi på 0,12 anses for at være succesfuldt, selv om den ikke opfylder kriterierne for statistisk signifikans. 

"Resultaterne fra dette NCI-sponsorerede fase 2 studie indtil nu er opmuntrende og understøtter en undersøgelse af mulighederne for at videreføre den kliniske udvikling af CV-301 inden for metastatisk brystcancer, " udtaler Reiner Laus, direktør for Bavarian Nordics cancervaccinedivision. "Vi er begejstrede over den stigende mængde af klinisk evidens, der validerer vores immunterapiplatform til behandling af cancer." 

Fase 2 studiet indrullerede 48 patienter med metastatisk brystcancer, der modtog enten CV-301 i kombination med docetaxel eller docetaxel alene. Indrullering blev afsluttet i februar 2012 (CV-301, n=25; kontrol, n=23) og fem patienter var fortsat aktive i studiet, da analysen blev foretaget (2 i CV-301-gruppen og 3 i kontrolgruppen). Studiets primære endemål var progressionsfri overlevelse og sekundære endemål omfatter overlevelse samt immunologiske korrelative studier. Patientgruppen var demografisk velbalanceret og bivirkningerne var ensartede i begge grupper. Immunanalyse og korrelation til de kliniske resultater pågår. 

Som tidligere meddelt, forventes de endelige data fra studiet at foreligge i fjerde kvartal 2012, hvorefter Bavarian Nordic vil fastlægge selskabets fremtidige udviklingsstrategi for CV-301.