SEARCH:
Print

Bavarian Nordic - Delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2013

KVISTGÅRD, Danmark, 14. november 2013 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA, OTC: BVNRY) offentliggør i dag delårsregnskab for årets første ni måneder. Periodens omsætning var DKK 875 mio. (2012: DKK 750 mio.) og resultatet udviser et underskud før skat på DKK 18 mio. (2012: DKK 17 mio. overskud). Divisionen for infektionssygdomme er fortsat lønsom med et resultat af primær drift efter interne omkostninger på DKK 250 mio. (2012: DKK 221 mio.). Pr. 30. september 2013 udgjorde kapitalberedskabet DKK 546 mio., inklusive uudnyttede kreditfaciliteter på DKK 120 mio. Selskabet har forsknings- og leveringskontrakter med den amerikanske regering, hvorunder der pr. 30. september 2013 udestår betalinger op til USD 330 mio., svarende til ca. DKK 1,8 mia. Forventningerne til det økonomiske resultat for 2013 fastholdes med en omsætning i størrelsesordenen DKK 1.100 mio. og et nulresultat før skat. Divisionen for infektionssygdomme forventer et årsresultat før skat i størrelsesordenen DKK 360 mio., som modsvares af totale omkostninger i cancerimmunterapidivisionen på DKK 325 mio., der hovedsagelig hidrører fra gennemførelse af det globale fase 3 forsøg med PROSTVAC®. Koncernens kapitalberedskab forventes at være i størrelsesordenen DKK 600 mio. ved årets udgang.

Koncernens hoved- og nøgletal kan findes nederst i denne meddelelse. Det samlede regnskab kan downloades fra selskabets hjemmeside: www.bavarian-nordic.com

Vigtige begivenheder i tredje kvartal og frem til dags dato

  • I august modtog selskabet europæisk markedsføringstilladelse for koppevaccinen IMVANEX®
  • I august blev rekrutteringen af 4.000 personer i fase 3 lot consistency studiet med IMVAMUNE® afsluttet
  • I juli og august begyndte rekrutteringen af patienter i to fase 2 studier, sponsoreret af National Cancer Institute (NCI), hvor PROSTVAC® kombineres med enzalutamid (Xtandi®). Det ene studie undersøger kombinationen i ikke-metastatisk hormonsensitiv prostatacancer og det andet i metastatisk kastrations-resistent prostatacancer

Anders Hedegaard, administrerende direktør i Bavarian Nordic, udtaler: “Med fortsatte gode resultater er vi på vej til at opfylde de finansielle forventninger, som vi udstak til året. Vi er netop ved at afslutte leverancerne af de første 20 millioner doser IMVAMUNE til den amerikanske regering og påbegynder umiddelbart herefter leverancer i henhold til den nye kontrakt, som vi indgik med amerikanerne i april i år. Vores første produktgodkendelse - den europæiske markedsføringstilladelse for IMVANEX i august – var en milepæl for selskabet, og er en vigtig anerkendelse af vores MVA-BN vaccineplatform. Vi har fortsat solidt fokus på at afslutte rekrutteringen af patienter i PROSPECT fase 3 forsøget med PROSTVAC. Desuden har vi nu hensigt om at prioritere den kliniske udvikling af CV-301 i tyktarmscancer på baggrund af de lovende kliniske fase 2 resultater, som blev præsenteret i maj i år og vi er i gang med at søge input fra de regulatoriske myndigheder med henblik på at afgøre de næste skridt i den kliniske udvikling.”

Udvalgte, forventede begivenheder

  • Levere 7 millioner doser IMVAMUNE til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager i 2013
  • Påbegynde det endelige kliniske fase 3 forsøg med IMVAMUNE i fjerde kvartal 2013
  • Afslutte rekruttering i PROSPECT fase 3 forsøget med PROSTVAC i første halvår 2014
  • Rapportere resultater fra NCI-støttede kliniske studier med PROSTVAC

Med henblik på yderligere at styrke og udvide relationerne til investorer i USA, har selskabet ansat Seth Lewis som Vice President for Investor Relations. Han tiltræder stillingen senere i november og vil operere med base i USA. Seth Lewis kommer fra en stilling som Senior Vice President i The Trout Group, LLC.

Kontakt

Anders Hedegaard, administrerende direktør. Telefon +45 23 20 30 64

Telefonkonference

Selskabet vil afholde en telefonkonference i dag kl. 14.00, hvor administrerende direktør Anders Hedegaard vil præsentere delårsregnskabet og besvare spørgsmål sammen med de øvrige medlemmer af selskabets ledelse. Dial-in numre er: Danmark: +45 32 72 80 18, UK: +44 (0) 844 571 8957, USA: +1 866 682 8490. Telefonkonferencen vil blive transmitteret direkte via siden www.bavarian-nordic.com/webcast, hvorfra den tilhørende præsentation ligeledes kan downloades.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et internationalt biotekselskab, der udvikler og producerer cancerimmunterapier og vacciner til forebyggelse af infektionssygdomme. Selskabets førende udviklingsprogrammer er PROSTVAC®, en immunterapikandidat til behandling af fremskreden prostatacancer, som er i afsluttende klinisk fase 3 udvikling og IMVAMUNE®, en ikke-replikérbar koppevaccine, der udvikles og leveres til det amerikanske nationale beredskabslager under en kontrakt med de amerikanske myndigheder. IMVAMUNE er godkendt i den Europæiske Union under navnet IMVANEX®.

Bavarian Nordics aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under symbolet BAVA (Reuters: BAVA.CO, Bloomberg: BAVA.DC). Selskabet har et sponsoreret ADR-program, som er noteret i USA (OTC) under symbolet BVNRY.

For yderligere information, besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder udsagn om fremtiden, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte udsagn om fremtiden. Udsagn om fremtiden inkluderer udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.