SEARCH:
Print

Bavarian Nordic iværksætter incitamentsprogram samt udsteder tegningsoptioner

KVISTGÅRD, Danmark – 13. december 2013 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabet, i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning af dags dato, iværksætter et treårigt incitamentsprogram i januar 2014 for alle ansatte i Bavarian Nordic koncernen. Programmet er et bonusprogram, der baseres på såkaldte fantomaktier (bonusprogram koblet til selskabets aktiekurs). Det vil sige, at medarbejderne ved udløb af programmet i 2017 kan udnytte et antal fantomaktier og derved opnå ret til en kontant bonus beregnet ud fra stigning i selskabets aktiekurs. Incitamentsprogrammet medfører ikke udvanding for selskabets aktionærer.

Hver medarbejder tildeles månedligt med virkning fra 1. januar 2014 op til seks fantomaktier pr. måned frem til og med 31. december 2016, således at hver medarbejder maksimalt kan modtage 216 fantomaktier i programmets løbetid. Tildelingen ophører ved ansættelsesforholdets ophør. Nye medarbejdere indtræder i programmet efter 3 måneders ansættelse. Udnyttelseskursen er DKK 96,5 og er fastsat som den gennemsnitlige børskurs (lukkekurs) for selskabets aktier i en periode på 15 børsdage forud for dags dato med tillæg af 15 %. På tidspunktet for udnyttelse vil medarbejderne for hver fantomaktie modtage en kontant bonus svarende til DKK 1 pr. kurspoint kursen på selskabets aktier overstiger udnyttelseskursen. Beløbet er indkomstskattepligtigt.

Fantomaktierne kan udnyttes fra den 16. januar 2017 til den 29. januar 2017 (begge dage inklusive). Det er en forudsætning for udnyttelse, at kursen på selskabets aktier på tidspunktet for udnyttelsen i 2017 er mindst 10 % højere end udnyttelseskursen. 

Baseret på det nuværende antal ansatte i koncernen vil det treårige incitamentsprogram omfatte op til 94.608 fantomaktier, hvoraf direktionen vil modtage op til 216 stk. fantomaktier og øvrige medlemmer af koncernledelsen vil modtage op til i alt 648 stk. fantomaktier. Den gennemsnitlige nutidsværdi pr. fantomaktie udgør DKK 9,3 beregnet ved anvendelse af Black-Scholes model med en risikofri rente på 0,74 % og ud fra den historiske volatilitet for aktien. Beregningen er foretaget ud fra en markedskurs for aktien på DKK 82 pr. aktie. 

Endvidere har selskabets bestyrelse i dag besluttet at tildele tegningsoptioner til udvalgte, nyansatte medarbejdere i Bavarian Nordic koncernen. Bestyrelsens beslutning er truffet i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 5b, og i overensstemmelse med selskabets retningslinjer for incitamentsaflønning. Tildelingen sker efter indstilling fra bestyrelsen og udnyttelse er begrænset af og omfattet af aktieoptionslovens regler om ophør af ansættelsesforholdet forud for udnyttelse.  

Der tildeles i alt 70.000 tegningsoptioner til tegning af op til 70.000 aktier af DKK 10, til en udnyttelseskurs på DKK 96,5 pr. aktie. Udnyttelseskursen er fastsat som den gennemsnitlige børskurs (”lukkekurs”) for selskabets aktier over en periode på 15 børsdage forud for dags dato, tillagt 15 %. 24.550 af de udstedte tegningsoptioner er genudstedt i henhold til vedtægternes § 5b og §§ 5n, 5o, 5p og 5r. 

Udnyttelse af tildelte tegningsoptioner kan ske, helt eller delvist, i en 14 dages periode i forlængelse af offentliggørelse af selskabets årsrapport for 2016, i forlængelse af offentliggørelse af selskabets halvårsrapport for 2017, i forlængelse af offentliggørelse af selskabets årsrapport for 2017 og/eller i en 14 dages periode i forlængelse af offentliggørelse af selskabets halvårsrapport for 2018. 

Værdien pr. tegningsoption udgør DKK 16,6 beregnet ved anvendelse af Black-Scholes model med en risikofri rente på 0,74 % og ud fra den historiske volatilitet for aktien. Beregningen er foretaget ud fra en markedskurs for aktien på DKK 82 pr. aktie. 

Tildelingen af tegningsoptioner medfører konsekvensmæssige vedtægtsændringer.

 

Asger Aamund
Bestyrelsesformand

Kontakt
Anders Hedegaard, administrerende direktør. Telefon +45 23 20 30 64

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et internationalt biotekselskab, der udvikler og producerer cancerimmunterapier og vacciner til forebyggelse af infektionssygdomme. Selskabets førende udviklingsprogrammer er PROSTVAC®, en immunterapikandidat til behandling af fremskreden prostatacancer, som er i afsluttende klinisk fase 3 udvikling og IMVAMUNE®, en ikke-replikerbar koppevaccine, der udvikles og leveres til det amerikanske nationale beredskabslager under en kontrakt med de amerikanske myndigheder. IMVAMUNE er godkendt i den Europæiske Union under navnet IMVANEX®.

Bavarian Nordics aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under symbolet BAVA (Reuters: BAVA.CO, Bloomberg: BAVA.DC). Selskabet har et sponsoreret ADR-program, som er noteret i USA (OTC) under symbolet BVNRY.

For yderligere information, besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder udsagn om fremtiden ("forward-looking statements"), som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte udsagn om fremtiden. Udsagn om fremtiden inkluderer udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.