SEARCH:
Print

Kapitalforhøjelse i Bavarian Nordic A/S som resultat af gennemførelsen af en rettet emission til Johnson & Johnson Development Corporation

Resumé: Bavarian Nordic forhøjer aktiekapitalen med nominelt DKK 13.319.840 (1.331.984 stk. nye aktier à DKK 10) som resultat af en rettet emission til Johnson & Johnson Development Corporation ("JJDC") i forbindelse med indgåelsen af en licens- og produktionsaftale om Selskabets MVA-BN® vektor for ebola med Crucell Holland B.V., en del af Janssen Pharmaceutical Companies under Johnson & Johnson.

KVISTGÅRD, Danmark – 29. oktober 2014 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) har gennemført en rettet emission af 1.331.984 stk. nye aktier à nominelt DKK 10 (svarende til ca. 4,85% af Selskabets aktiekapital efter gennemførelsen af den rettede emission) i Bavarian Nordic til en tegningskurs på DKK 188,4407 pr. ny aktie til JJDC og med et bruttoprovenu til Bavarian Nordic på DKK 250.999.997,35. 

Den rettede emission, som er gennemført i forbindelse med licens- og produktionsaftalen om Selskabets MVA-BN® vektor for ebola mellem Bavarian Nordic og Crucell Holland B.V., en del af Janssen Pharmaceutical Companies under Johnson & Johnson, blev oprindeligt offentliggjort den 22. oktober 2014 (Selskabsmeddelelse nr. 22 og 23).  

Bavarian Nordics aktiekapital vil efter registrering af den rettede emission hos Erhvervsstyrelsen udgøre DKK 274.448.470. Nye vedtægter for Bavarian Nordic vil blive offentliggjort separat og vil blive gjort tilgængelige på hjemmesiden, www.bavarian-nordic.com.

De nye aktier forventes optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen den 31. oktober 2014.

 

Kontakt
Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations. Telefon +45 61 77 47 43

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et internationalt biotekselskab, der udvikler og producerer cancerimmunterapier og vacciner til forebyggelse af infektionssygdomme. Selskabets førende udviklingsprogrammer er PROSTVAC®, en immunterapikandidat til behandling af fremskreden prostatacancer, som er i afsluttende klinisk fase 3 udvikling, og IMVAMUNE®, en ikke-replikerbar koppevaccine, der udvikles og leveres til det amerikanske nationale beredskabslager under en kontrakt med de amerikanske myndigheder. Vaccinen er godkendt i Canada under navnet IMVAMUNE samt i den Europæiske Union under navnet IMVANEX®

Bavarian Nordics aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under symbolet BAVA (Reuters: BAVA.CO, Bloomberg: BAVA.DC). Selskabet har et sponsoreret ADR-program, som er noteret i USA (OTC) under symbolet BVNRY. 

For yderligere information, besøg www.bavarian-nordic.com.

Om MVA-BN® vaccineteknologien
MVA-BN (Modified Vaccinia Ankara – Bavarian Nordic) er Bavarian Nordics egenudviklede og patenterede vaccineteknologiplatform. MVA-BN er en robust og bred anvendelig teknologiplatform, der egner sig til udvikling af vacciner imod en bred vifte af infektionssygdomme. 

Ud over at være under udvikling som en sikrere koppevaccine (godkendt i EU og Canada), der er væsentlig for at kunne beskytte immunsvækkede personer, har Bavarian Nordic udført prækliniske og kliniske forsøg med rekombinante MVA-BN-baserede vacciner inden for en lang række infektionssygdomme samt cancer. Mere end 7.500 personer, heraf næsten 1.000 personer med nedsat immunforsvar, er blevet vaccineret med MVA-BN-baserede vacciner, og der er påvist høj immunogenicitet samt en favorabel bivirkningsprofil. 

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder udsagn om fremtiden ("forward-looking statements"), som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte udsagn om fremtiden. Udsagn om fremtiden inkluderer udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.