SEARCH:
Print

Bavarian Nordic A/S udsteder nye aktier i forbindelse med udnyttelse af tegningsoptioner

KVISTGÅRD, Danmark – 18. november 2014 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabet har forhøjet sin aktiekapital med nominelt kr. 1.217.500 som følge af udnyttelse af tegningsoptioner. Efter registrering af kapitalforhøjelsen andrager Bavarian Nordic A/S' aktiekapital nominelt kr. 275.665.970.

Udnyttelseskursen for de nye aktier er kr. 54.1 pr. aktie à kr. 10. Bruttoprovenuet til Bavarian Nordic A/S fra kapitalforhøjelsen andrager kr. 6.586.675,00.

Hver aktie på nominelt kr. 10 giver ret til én stemme på generalforsamlinger i selskabet. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder fra tegningstidspunktet. De nye aktier udstedes uden fortegningsret for selskabets aktionærer. De nye aktier forventes optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen fra den 19. november 2014.

Selskabets nye vedtægter offentliggøres særskilt og vil kunne findes på selskabets hjemmeside.   Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på selskabets regnskabsmæssige forventninger for 2014.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations. Telefon +45 61 77 47 43

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et internationalt biotekselskab, der udvikler og producerer cancerimmunterapier og vacciner til forebyggelse af infektionssygdomme. Selskabets førende udviklingsprogrammer er PROSTVAC®, en immunterapikandidat til behandling af fremskreden prostatacancer, som er i afsluttende klinisk fase 3 udvikling, og IMVAMUNE®, en ikke-replikerbar koppevaccine, der udvikles og leveres til det amerikanske nationale beredskabslager under en kontrakt med de amerikanske myndigheder. Vaccinen er godkendt i Canada under navnet IMVAMUNE samt i den Europæiske Union under navnet IMVANEX®. Bavarian Nordics aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under symbolet BAVA (Reuters: BAVA.CO, Bloomberg: BAVA.DC). Selskabet har et sponsoreret ADR-program, som er noteret i USA (OTC) under symbolet BVNRY. For yderligere information, besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder udsagn om fremtiden ("forward-looking statements"), som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte udsagn om fremtiden. Udsagn om fremtiden inkluderer udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.