SEARCH:
Print

Bavarian Nordic offentliggør delårsregnskab for de første ni måneder af 2015

KØBENHAVN, Danmark – 3. november 2015 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggør i dag delårsregnskab for årets første ni måneder. Periodens omsætning var DKK 703 mio. (2014: DKK 676 mio.) og resultatet af primær drift (EBIT) var DKK 2 mio. (2014: DKK 121 mio. i underskud). Resultatet efter finansielle poster og skat var DKK 57 mio. (2014: DKK 72 mio. i underskud). Selskabet fastholder forventningerne til det økonomiske resultat for 2015.

Vigtige begivenheder i tredje kvartal af 2015 og frem til rapporteringsdatoen

 • I juli modtog Bavarian Nordic en ny ordre fra den amerikanske regering (BARDA) på USD 133 mio. for bulkproduktion af IMVAMUNE. Bulkvaccinen kan konverteres til frysetørret IMVAMUNE på et senere tidspunkt.
 • I juli påbegyndte NCI et nyt fase 2 studie med PROSTVAC i op til 150 patienter med lokaliseret prostatakræft.
 • I august blev det første fase 1 studie i mennesker med en ny MVA-BN baseret vaccine mod respiratorisk syncytial virus (RSV) påbegyndt. Studiet har rekrutteret alle 63 patienter.
 • I september modtog Bavarian Nordic en underkontrakt på op til USD 33 mio. fra Janssen som led i en kontrakt tildelt af BARDA til støtte af den videre udvikling og produktion af MVA-BN®/AdVac® prime-boost vaccinen mod ebola.
 • I oktober blev et sikkerheds- og immunogenicitetsstudie med prime-boost vaccinen mod ebola påbegyndt i Sierra Leone. Dette første forsøg med vaccinen i et ebolaramt land udføres sideløbende med en række igangværende fase 1 og fase 2 studier som led i den accelererede udvikling frem mod godkendelse af vaccinen.
 • I oktober modtog Bavarian Nordic en ny ordre på IMVAMUNE fra Canada til en værdi af USD 6,4 mio. Der udestår yderligere kontraktoptioner med de canadiske myndigheder til udnyttelse i løbet af de kommende år. 

Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic, udtaler: “Vi har gjort væsentlige fremskridt i vores pipeline i løbet af året. Den accelererede udvikling af ebola prime-boost vaccinen i fase 3 var i særdeleshed en afgørende milepæl. Desuden markerer starten af de kliniske forsøg med vores RSV vaccine en vigtig begyndelse på vejen mod nye og store kommercielle markeder. Vi forventer at udvide pipelinen yderligere i løbet af den kommende tid, hovedsageligt med videreførelsen af vores CV-301 immunterapi, hvor vi starter med lungekræft og dernæst fortsætter inden for flere andre kræftindikationer. Vi er også glade for den fortsatte støtte fra den amerikanske regering til indkøb af IMVAMUNE, hvilket understreger vores stærke kompetence inden for produktion af vacciner i stor skala.”

Udvalgte kortsigtede mål og muligheder

PROSTVAC

 • Top-line resultater fra fase 3 studiet med PROSTVAC forventes i 2017. Foruddefinerede, hændelsesbaserede delanalyser vil
  finde sted i mellemtiden
 • Påbegyndelse af fase 2 kombinationsstudie med PROSTVAC og ipilimumab (Yervoy®) i samarbejde med Bristol-Myers Squibb
 • Påbegyndelse af NCI-sponsoreret fase 2 kombinationsstudie med PROSTVAC, ipilimumab og nivolumab (Opdivo®)
 • Data fra igangværende NCI-sponsorerede fase 2 studier med PROSTVAC
 • Påbegyndelse af nye NCI-sponsorerede kombinationsforsøg med PROSTVAC i forskellige faser af prostatakræft

IMVAMUNE

 • Færdiggørelse af produktionsaktiviteter, der skal understøtte en EUA-godkendelse i USA for frysetørret IMVAMUNE
 • Påbegyndelse af produktion og oplagring af IMVAMUNE bulk vaccine til den amerikanske regering
 • Indsendelse af svar på licitationsudbud (RFP) fra den amerikanske regering for indkøb af frysetørret IMVAMUNE
 • Yderligere IMVAMUNE ordrer fra lande uden for USA

Ebola/Janssen samarbejdet

 • Afslutte fase 2 og fase 3 studier med ebola prime-boost vaccinen
 • Potentiel udvidelse af samarbejdet med Janssen omkring yderligere infektionssygdomme

Øvrig pipeline

 • Fase 1 data for MVA-BN RSV
 • Påbegyndelse af fase 2 med MVA-BN RSV
 • Påbegyndelse af fase 2 med MVA-BN Brachyury
 • Påbegyndelse af fase 2 kombinationsforsøg med CV-301 og immun checkpoint inhibitor i lungekræft
 • Påbegyndelse af fase 2 kombinationsforsøg med CV-301 og immun checkpoint inhibitor i yderligere indikationer
 • Påbegyndelse af NCI-sponsorerede kombinationsforsøg med CV-301
 • Påbegyndelse af NIH-sponsoreret fase 1 med multivalent MVA-BN Filo prime-boost vaccine

Fase 1 resultater for MVA-BN Brachyury offentliggøres den 3. november 2015
Resultater fra et NCI-sponsoreret, open-label fase 1 studie med MVA-BN Brachyury i 38 patienter med fremskreden kræft eller chordom vil blive præsenteret på SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) 2015 Annual Meeting den 7. november 2015. Et abstract med resultaterne offentliggøres den 3. november 2015 kl. 14.00 dansk tid.

Udvalgte regnskabstal

 

9m 2015
  DKK mio.

9m 2014

DKK mio.

Omsætning

703

676

Resultat før renter   og skat

2

(121)

Kapitalberedskab,   ultimo

1,618

356

Bavarian Nordic fastholder forventningerne til det økonomiske resultat for 2015 med en omsætning i størrelsesordenen DKK 1.000 mio. og et nulresultat af primær drift (EBIT). Omsætningen vil primært hidrøre fra leverance af MVA-BN Filo bulkvaccine til Janssen, salg af IMVAMUNE til USA og øvrige lande samt fra igangværende forsknings- og udviklingskontrakter.

Kapitalberedskabet ved udgangen af året forventes at være i størrelsesordenen DKK 1.450 mio. og inkluderer lånefaciliteten på EUR 50 mio. fra Den Europæiske Investeringsbank.

Pr. rapporteringsdatoen er al kendt USD eksponering afdækket.

Koncernens hoved- og nøgletal kan findes nederst i denne meddelelse. Det samlede regnskab kan downloades på engelsk fra selskabets hjemmeside: www.bavarian-nordic.com, hvor der desuden findes et regneark med udvalgte regnskabstal.

Telefonkonference
Selskabets ledelse afholder en telefonkonference i dag kl. 14.00 dansk tid for at præsentere delårsregnskabet og besvare eventuelle spørgsmål. Dial-in numre er: Danmark: +45 32 71 16 59, UK: +44 (0) 20 3427 1908, USA: +1 646 254 3360. Det er muligt at høre en live eller arkiveret webcast af telefonkonferencen samt downloade den tilhørende præsentation på /investor/events.aspx?event=4210.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen
Vice President Investor Relations
Tlf. +45 61 77 47 43

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af cancerimmunterapier og vacciner mod infektionssygdomme, baseret på selskabets virale vaccineplatform. Gennem mangeårige samarbejder, herunder et samarbejde med den amerikanske regering, har Bavarian Nordic udviklet en portefølje af vacciner mod infektionssygdomme, inklusive den ikke-replikerende koppevaccine, IMVAMUNE®, der lagerføres til anvendelse i nødsituationer af den amerikanske samt andre regeringer. Vaccinen er godkendt i EU (under handelsnavn IMVANEX®) samt i Canada. I partnerskab med Janssen udvikler Bavarian Nordic en ebolavaccine, som er blevet fremskyndet af myndighederne. Bavarian Nordic har desuden, i samarbejde med National Cancer Institute, udviklet en portefølje af aktive cancerimmunterapier, herunder PROSTVAC®, der er i fase 3 klinisk udvikling til behandling af fremskreden prostatacancer. Selskabet har indgået aftale med Bristol-Myers Squibb om potentiel kommercialisering af PROSTVAC. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com eller følg os på Twitter @bavariannordic.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores kortsigtede mål og muligheder, finansielle forventninger til året, forventninger til kapitalberedskabet ved årets udgang samt planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Konsoliderede hoved- og nøgletal (urevideret)

t. DKK

9m 2015

9m 2014

FY 2014

 

 

   

Resultatopgørelse

 

   

Nettoomsætning

 703.015

 675.591

 1.216.815

Produktionsomkostninger

 245.678

 328.116

 495.081

Forsknings- og udviklingsomkostninger

 296.848

 313.483

 478.930

Distributionsomkostninger

 32.998

 34.365

 45.107

Administrationsomkostninger

 125.249

 120.962

 181.022

Resultat af primær drift (EBIT)

 2.242

 (121.335)

 16.675

Finansielle poster, netto

 58.225

 36.788

 47.685

Resultat før skat

 60.467

 (84.547)

 64.360

Periodens resultat

 57.111

 (72.040)

 25.940

 

 

   

Balance

 

   

Langfristede aktiver

 552.743

 592.550

 568.145

Kortfristede aktiver

 1.586.396

 671.254

 1.319.123

Samlede aktiver

 2.139.139

 1.263.804

 1.887.268

Egenkapital

 1.302.663

 881.442

 1.252.094

Langfristede forpligtelser

 49.873

 90.067

 51.896

Kortfristede forpligtelser

 786.603

 292.295

 583.278

 

 

   

Pengestrømsopgørelse

 

   

Likvide midler og værdipapirer

 1.233.914

 236.093

 979.707

Pengestrømme fra driftsaktiviteter

 269.969

 (209.664)

 338.749

Pengestrømme fra investeringer

 (238.467)

 12.995

 (503.665)

 -   Investering i immaterielle anlægsaktiver

 (16.930)

 (43.294)

 (53.595)

 -   Investering i materielle anlægsaktiver

 (12.620)

 (39.733)

 (52.392)

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter

 16.319

 (4.259)

 216.238

 

 

   

Nøgletal (DKK) 1)

 

   

Indtjening (basis) pr. aktie á DKK 10

 2,1

 (2,8)

 1,0

Indre værdi pr. aktie 2)

 46,8

 31,7

 45,0

Børskurs, ultimo

 264

 114

 198

Børskurs/Indre værdi pr. aktie 2)

 5,6

 3,6

 4,4

Udestående aktier i t.stk, ultimo

 27.834

 26.113

 27.671

Egenkapitalandel

61%

70%

66%

Antal medarbejdere omregnet til fuldtid, ultimo

 408

 415

 422

1) Indtjening pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 "Indtjening pr. aktie". Øvrige nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2015". 

2) Grundet kapitaludvidelsen i 2015 er indre værdi pr. aktie for 2014 beregnet på baggrund af udestående aktier ultimo Q3 2015.

Selskabsmeddelelse nr. 30 / 2015