SEARCH:
Print

Bavarian Nordic iværksætter incitamentsprogram for alle medarbejdere samt tildeler tegningsoptioner til ledelsen og udvalgte medarbejdere

KØBENHAVN, Danmark – 8. december 2015 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag, at selskabet iværksætter et treårigt incitamentsprogram i januar 2016 for alle ansatte i Bavarian Nordic koncernen. Programmet er et kontant bonusprogram, der baseres på såkaldte fantomaktier, hvilket indebærer, at medarbejderne ved udløb af programmet opnår ret til en kontant bonus, såfremt der har været en stigning i selskabets aktiekurs. Incitamentsprogrammet medfører ikke udvanding for selskabets aktionærer. 

Hver medarbejder tildeles op til seks fantomaktier pr. måned frem til og med 31. december 2018, og kan således maksimalt modtage 216 fantomaktier. Tildelingen ophører ved ansættelsesforholdets ophør. Nye medarbejdere indtræder i programmet efter 3 måneders ansættelse. Udnyttelseskursen er DKK 366,85 og er fastsat som den gennemsnitlige børskurs (”lukkekurs”) for selskabets aktier i en periode på 15 børsdage forud for dags dato med tillæg af 15 %. 

Fantomaktierne kan udnyttes i januar 2019, og kun såfremt kursen på selskabets aktier til den tid overstiger udnyttelseskursen med mindst DKK 5. I så fald vil medarbejderne for hver fantomaktie modtage en kontant bonus svarende til DKK 1 pr. kurspoint kursen på selskabets aktier overstiger udnyttelseskursen. 

Baseret på det nuværende antal ansatte i koncernen vil programmet omfatte op til 88.560 fantomaktier, hvoraf medlemmer af koncernledelsen vil modtage op til 432 stk. fantomaktier. Værdien pr. fantomaktie udgør DKK 70,29 beregnet ved anvendelse af Black-Scholes model med en risikofri rente på 0,25 % og ud fra den historiske volatilitet for aktien. Beregningen er foretaget ud fra en markedskurs for aktien på DKK 334,00 pr. aktie. 

Endvidere har bestyrelsen i dag besluttet at udstede tegningsoptioner til koncernledelsen og udvalgte medarbejdere i Bavarian Nordic koncernen. Beslutningen er truffet i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 5b, og i overensstemmelse med selskabets retningslinjer for incitamentsaflønning. Udstedelse og udnyttelse af tegningsoptioner er betinget af fortsættelse af ansættelsesforholdet jævnfør reglerne i aktieoptionsloven. 

Under tegningsoptionsprogrammet udstedes der i alt 335.002 tegningsoptioner, der giver optionsholderne ret til tegning af op til i alt 335.002 aktier a nominelt DKK 10, til en udnyttelseskurs på DKK 366,85 pr. aktie. Udnyttelseskursen er fastsat som den gennemsnitlige børskurs (”lukkekurs”) for selskabets aktier over en periode på 15 børsdage forud for dags dato, tillagt 15 %. 

Udnyttelse af tildelte tegningsoptioner kan ske, helt eller delvist, i en 14 dages periode i forlængelse af offentliggørelse af selskabets årsrapport for 2018 og/eller i 14 dages perioder i forlængelse af offentliggørelse af hver af de syv følgende finansielle rapporter, sidste gang efter offentliggørelse af selskabets delårsrapport (Q3) for de første ni måneder af 2020. 

Under tegningsoptionsprogrammet vil koncernledelsen modtage 69.802 stk. tegningsoptioner og udvalgte medarbejdere i selskabet og dets datterselskaber vil modtage i alt 265.200 stk. tegningsoptioner. 

Værdien pr. tegningsoption udgør DKK 115,01 beregnet ved anvendelse af Black-Scholes model med en risikofri rente på 0,25 % og ud fra den historiske volatilitet for aktien. Beregningen er foretaget ud fra en markedskurs for aktien på DKK 334,00 pr. aktie. 

Tildelingen af tegningsoptioner medfører konsekvensmæssige vedtægtsændringer.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen
Vice President Investor Relations
Tlf. +45 61 77 47 43 

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af cancerimmunterapier og vacciner mod infektionssygdomme, baseret på selskabets virale vaccineplatform. Gennem mangeårige samarbejder, herunder et samarbejde med den amerikanske regering, har Bavarian Nordic udviklet en portefølje af vacciner mod infektionssygdomme, inklusive den ikke-replikerende koppevaccine, IMVAMUNE®, der lagerføres til anvendelse i nødsituationer af den amerikanske samt andre regeringer. Vaccinen er godkendt i EU (under handelsnavn IMVANEX®) samt i Canada. I partnerskab med Janssen udvikler Bavarian Nordic en ebolavaccine, som er blevet fremskyndet af myndighederne. Bavarian Nordic har desuden, i samarbejde med National Cancer Institute, udviklet en portefølje af aktive cancerimmunterapier, herunder PROSTVAC®, der er i fase 3 klinisk udvikling til behandling af fremskreden prostatacancer. Selskabet har indgået aftale med Bristol-Myers Squibb om potentiel kommercialisering af PROSTVAC. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com eller følg os på Twitter @bavariannordic

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2015