SEARCH:
Print

Bavarian Nordic indgår licens- og samarbejdsaftale med Janssen omkring MVA-BN® til udvikling af terapeutisk HPV vaccine

  • Den samlede potentielle værdi af aftalen inklusive forud- og milepælsbetalinger udgør USD 171 mio.
  • Janssen vil udvikle en potentiel ny terapeutisk prime-boost vaccine til human papillomavirus (HPV)
  • Vaccinen udgør en ny tilgang til tidlig behandling og standsning af HPV-fremkaldte kræftformer 

KØBENHAVN, Danmark – 18. december 2015 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag, at selskabet har indgået en licens- og samarbejdsaftale med Janssen Pharmaceuticals, Inc. (“Janssen”). I henhold til aftalen, opnår Janssen eksklusivret til anvendelse af Bavarian Nordics MVA-BN® sammen med sin egen AdVac® teknologi i en prime-boost vaccine rettet mod alle kræftformer, der er forårsaget af human papillomavirus (HPV). 

I henhold til aftalen, der udgør en værdi af op til USD 171 mio., modtager Bavarian Nordic en forudbetaling på USD 9 mio. samt potentielle fremtidige betalinger knyttet til opnåelsen af udviklingsmæssige og kommercielle milepæle. Janssen vil finansiere alle udviklingsomkostninger og Bavarian Nordic vil forestå al produktion af MVA-BN. Desuden er Bavarian Nordic berettiget til encifrede, stigende royaltybetalinger for fremtidigt salg. 

Aftalen bygger på det eksisterende samarbejde, der blev indgået i oktober 2014 mellem Bavarian Nordic og Janssen, hvorunder Janssen evaluerer MVA-BN i forskellige infektionssygdomme. Janssen har fortsat eksklusiv option på indgåelsen af licensaftaler omkring MVA-BN for yderligere to ikke-offentliggjorte infektionssygdomme, for hvilke de finansielle vilkår er uafhængige af aftalen omkring HPV.

Janssen planlægger at undersøge MVA-BN sammen med sin egen AdVac teknologi i en prime-boost vaccine, i lighed med parternes ebolavaccine, der er i fase 3 kliniske forsøg. Prime-boost tilgangen har vist at kunne fremkalde et stærkt og længerevarende immunrespons, hvilket ses ved en øget mængde antistoffer samt større T-celle responser. Målet er at udvikle en vaccine, der kan behandle kroniske HPV-infektioner samt standse forstadier til kræft. 

HPV udgør den primære årsag til livmoderhalskræft samt visse typer af hoved-halskræft og en række sjældnere kræftformer. Om end der findes vacciner til beskyttelse mod flere højrisiko HPV undertyper, der kan forårsage kræft, er der fortsat et udækket behov for midler til behandling af kroniske infektioner, der kan føre til celleforandringer som et forstadie til kræft. Det estimeres, at højrisiko HPV undertyper forårsager ca. 5 % af alle kræfttilfælde globalt[i].

”Vi er glade for at udvide samarbejdet med Janssen omkring evalueringen af MVA-BN til behandling af HPV, hvilket udgør en stor mulighed for at ændre behandlingsparadigmet for livmoderhalskræft og andre kræftformer forårsaget af virusset,” udtaler Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic. ”Gennem vores igangværende samarbejde omkring ebola har vi allerede gjort væsentlige fremskridt med vores MVA-BN teknologi, og har vist dens potentiale til at forstærke og forlænge immunresponset fremkaldt af Janssens AdVac teknologi. Vi ser frem til at udvide dette samarbejde med henblik på at udforske det samme koncept for HPV.”

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Bavarian Nordics regnskabsmæssige forventninger for 2015, og selskabet forventer således fortsat en omsætning for hele året i størrelsesordenen DKK 1.000 mio. og et nulresultat af primær drift (EBIT). Kapitalberedskabet ved udgangen af året forventes at være i størrelsesordenen DKK 1.450 mio.

Om MVA-BN® vaccineteknologien
MVA-BN (Modified Vaccinia Ankara – Bavarian Nordic) er Bavarian Nordics patenterede vaccineteknologiplatform, der oprindeligt er udviklet i samarbejde med den amerikanske regering. MVA-BN er en robust og bred anvendelig teknologiplatform, der egner sig til udvikling af vacciner imod en bred vifte af infektionssygdomme og kræft.

Ud over at være under udvikling som en sikrere koppevaccine (godkendt i EU og Canada), der er væsentlig for at kunne beskytte immunsvækkede personer, samt som ebolavaccine i partnerskab med Janssen, har Bavarian Nordic udført prækliniske og kliniske forsøg med rekombinante MVA-BN-baserede vacciner inden for en lang række infektionssygdomme samt cancer. Mere end 7.600 personer, heraf næsten 1.000 personer med nedsat immunforsvar, er blevet vaccineret med MVA-BN-baserede vacciner, og der er påvist høj immunogenicitet samt en favorabel bivirkningsprofil. 

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af cancerimmunterapier og vacciner mod infektionssygdomme, baseret på selskabets virale vaccineplatform. Gennem mangeårige samarbejder, herunder et samarbejde med den amerikanske regering, har Bavarian Nordic udviklet en portefølje af vacciner mod infektionssygdomme, inklusive den ikke-replikerende koppevaccine, IMVAMUNE®, der lagerføres til anvendelse i nødsituationer af den amerikanske samt andre regeringer. Vaccinen er godkendt i EU (under handelsnavn IMVANEX®) samt i Canada. I partnerskab med Janssen udvikler Bavarian Nordic en ebolavaccine, som er blevet fremskyndet af myndighederne. Bavarian Nordic har desuden, i samarbejde med National Cancer Institute, udviklet en portefølje af aktive cancerimmunterapier, herunder PROSTVAC®, der er i fase 3 klinisk udvikling til behandling af fremskreden prostatacancer. Selskabet har indgået aftale med Bristol-Myers Squibb om potentiel kommercialisering af PROSTVAC. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com eller følg os på Twitter @bavariannordic.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen
Vice President Investor Relations
Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 35 / 2015


 

[i] de Martel C, Ferlay J, Franceschi S, et al. Global burden of cancers attributable to infections in 2008: A review and synthetic analysis. Lancet Oncology 2012; 13(6):607-615.