SEARCH:
Print

Bavarian Nordic leverer koppevacciner til Englands beredskab i forbindelse med aktuelle tilfælde af abekopper

  • De engelske sundhedsmyndigheder har bestilt IMVANEX koppevaccine til beredskabet omkring aktuelle tilfælde af abekopper
  • Øjeblikkelig handling har medvirket til at sikre hurtig leverance og ibrugtagning af vacciner

KØBENHAVN, Danmark, 19. september 2018 – Efter bekræftelsen af det første menneskelige tilfælde af abekopper i England fredag den 7. september, blev Bavarian Nordic kontaktet af de engelske sundhedsmyndigheder, Public Health England (PHE), der som led i deres katastrofeberedskab ønskede leverancer af IMVANEX® koppevaccine, som er godkendt i den Europæiske Union. Vaccinen er nu blevet anvendt til vaccination af sundhedspersonale samt øvrige personer, der er involveret i behandlingen af patienterne. IMVANEX er ikke godkendt til abekopper, men før i tiden, da koppevacciner indgik som rutinevaccination i befolkningen, viste de sig også at have beskyttende effekt mod abekopper. 

Kun få dage efter det første tilfælde, blev et andet, ikke-relateret tilfælde rapporteret i England. Ifølge PHE formodes begge patienter at være blevet smittet med virusset i Nigeria, som for nylig har været ramt af et større udbrud af abekopper. Bavarian Nordic fortsætter med at arbejde tæt sammen med PHE med henblik på at sikre tilstrækkelige og hurtige forsyninger af yderligere vaccinedoser, hvis behovet måtte opstå. 

Abekopper er beslægtet med den menneskelige koppesygdom, om end den er mindre smitsom mellem mennesker, og også har en lavere dødelighed, der er estimeret til at være fra 1-10%. Der findes ingen godkendte vacciner til beskyttelse mod abekopper. 

Der pågår i øjeblikket et forsøg, der undersøger IMVANEX (også kendt som IMVAMUNE) til beskyttelse mod abekopper i den Demokratiske Republik Congo, hvor virusset er naturligt forekommende og kendt for at smitte mennesker. Forsøget udføres i samarbejde mellem Bavarian Nordic, de lokale sundhedsmyndigheder og U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), som også finansierer forsøget. Der er rekrutteret mere end 1.000 sundhedsfaglige personer og beredskabsfolk, som i deres daglige arbejde er i risikogruppen for at blive smittet med virusset. 

“Vi er glade for at hjælpe PHE i denne nødsituation, der har krævet øjeblikkelig handling fra alle involverede parter, og at vi har været i stand til at træde til med så kort varsel,” udtaler Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic. 

Yderligere information om abekopper, de registrerede tilfælde i England samt det igangværende forsøg i DR Congo kan findes på følgende sider:

Public Health England informationsside: https://www.gov.uk/government/news/monkeypox-case-in-england
WHO’s faktaside om abekopper: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox
CDC’s forsøg med IMVAMUNE: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02977715

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling af innovative og sikre vacciner mod cancer og infektionssygdomme. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre sundheden og livskvaliteten for børn og voksne. Vi leverer den ikke-replikerende koppevaccine IMVAMUNE® til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager samt til andre landes beredskaber. Vaccinen er godkendt i EU (under handelsnavnet IMVANEX®) samt i Canada. Ud over vores mangeårige samarbejde med den amerikanske regering om udvikling af IMVAMUNE® og andre medicinske foranstaltninger, har vi inden for infektionssygdomme et egenudviklet program for RS-virus samt vaccinekandidater mod Ebola, HPV, hiv og hepatitis B, der udvikles som led i et strategisk partnerskab med Janssen. Desuden har vi i samarbejde med National Cancer Institute udviklet en portefølje af aktive cancerimmunterapier, der er udformet til at ændre patienters sygdomsforløb ved at fremkalde et robust og bredt immunrespons mod kræft, og som har en favorabel bivirkningsprofil. I samarbejde med flere medicinalselskaber søger vi at udforske den potentielle synergieffekt ved at kombinere vores immunterapier med andre immunmodulerende lægemidler, som fx checkpoint-hæmmere. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com eller følg os på Twitter @bavariannordic

Kontakt
Rolf Sass Sørensen
Vice President Investor Relations
Tlf. +45 61 77 47 43 

Pressemeddelelse

Published on September 19, 2018, 7:30 CET