SEARCH:
Print

Bavarian Nordic – transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram samt ophør af aktietilbagekøbsprogram

KØBENHAVN, Danmark, 3. juni 2019 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddeler, at aktietilbagekøbsprogrammet, der blev offentliggjort og iværksat den 22. maj 2019, nu er afsluttet, da det planlagte antal aktier er tilbagekøbt. Programmet blev gennemført i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug og supplerende forordning (EU) nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der samlet udgør Safe Harbour-lovgivningen. Formålet med programmet var at opfylde selskabets forpligtelser i henhold til det aktiebaserede incitamentsprogram for bestyrelsen og direktionen. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet har Bavarian Nordic A/S tilbagekøbt 28.849 aktier jf. tabellen nedenfor.

Transaktionsdato

Antal   aktier

Gennemsnitlig   købspris, DKK

Transaktionsværdi,   DKK

22. maj 2019

4.000

149,59

598.360

23. maj 2019

4.000

157,36

629.439

24. maj 2019

3.500

167,46

586.110

27. maj 2019

3.000

163,85

491.550

28. maj 2019

3.000

164,61

493.830

29. maj 2019

4.000

159,57

638.280

3. juni 2019

7.349

153,60

1.128.806

Total   under tilbagekøbsprogrammet

28.849

158,29

4.566.376

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet er vedhæftet denne meddelelse.

Efter ovenstående transaktioner ejer Bavarian Nordic A/S i alt 68.378 egne aktier, svarende til 0,21% af aktiekapitalen. Det samlede antal aktier i selskabet er 32.310.565 aktier, inklusive egne aktier. 

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling af innovative vacciner mod cancer og infektionssygdomme. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre sundheden og livskvaliteten for børn og voksne. Vi leverer en ikke-replikerende MVA-BN-baseret koppevaccine til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager samt til andre landes beredskaber. Vaccinen er godkendt i EU og Canada, hvor den markedsføres henholdsvis under handelsnavnene IMVANEX® og IMVAMUNE®. Ud over vores mangeårige samarbejde med den amerikanske regering om udvikling af medicinske foranstaltninger, har vi inden for infektionssygdomme et egenudviklet program for RS-virus samt vaccinekandidater mod Ebola, HPV, hiv og hepatitis B, der udvikles som led i et strategisk partnerskab med Janssen. Desuden har vi i samarbejde med National Cancer Institute udviklet en portefølje af aktive cancerimmunterapier, der er udformet til at ændre patienters sygdomsforløb ved at fremkalde et robust og bredt immunrespons mod kræft, og som har en favorabel bivirkningsprofil. I samarbejde med flere medicinalselskaber søger vi at udforske den potentielle synergieffekt ved at kombinere vores immunterapier med andre immunmodulerende lægemidler, som fx checkpoint-hæmmere. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com eller følg os på Twitter @bavariannordic.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen
Vice President Investor Relations
Tlf. +45 61 77 47 43 

Selskabsmeddelelse nr. 10 / 2019

Appendiks - Transaktionsdetaljer

Published on June 03, 2019, 21:09 CET