SEARCH:
Print

Efter opstart af fase 3 forsøg med PROSTVAC® udsteder Bavarian Nordic nye aktier som aftalt milepælsbetaling til tidligere medejere af BN ImmunoTherapeutics Inc.

Kvistgård, Danmark, 16. november 2011 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabets bestyrelse i dag har besluttet at gennemføre en kapitalforhøjelse på 213.716 stk. nye aktier á nominelt DKK 10 til kurs DKK 38,65 pr. aktie. Kapitalforhøjelsen gennemføres som betaling til Reiner Laus, administrerende direktør samt to tidligere medarbejdere i datterselskabet BN ImmunoTherapeutics Inc. som følge af den succesfulde opnåelse af en milepæl ved opstarten af fase 3 forsøget med prostatacancervaccinen PROSTVAC®.

Som tidligere meddelt, er Reiner Laus og de to tidligere medarbejdere berettigede til vederlag for Bavarian Nordics køb af disses aktier i datterselskabet i 2009, der gav Bavarian Nordic det fulde ejerskab af BN ImmunoTherapeutics Inc. Vederlaget erlægges i form af en række betalinger, der afregnes ved succesfuld opnåelse af forud aftalte udviklingsmæssige milepæle, herunder opstart af fase 3 med PROSTVAC®.

Opnåelsen af den ovenfor beskrevne milepæl udløser en betaling til Reiner Laus og to tidligere medarbejdere i BN ImmunoTherapeutics, Inc. på i alt DKK 8,3 mio., som erlægges i form af udstedelse af 213.716 stk. nye aktier á nominelt DKK 10.

Der henvises i øvrigt til selskabsmeddelelser nr. 26/2009, nr. 32/2009 og nr. 31/2011.

Udstedelsen af nye aktier og bemyndigelse til kapitalforhøjelsen I henhold til Bavarian Nordics vedtægter § 5a er selskabets bestyrelse bemyndiget til at forhøje Bavarian Nordic A/S' aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 130.814.070, svarende til 13.081.407 aktier á nominelt DKK 10.

Bavarian Nordic A/S udsteder i alt 213.716 stk. nye aktier á nominelt DKK 10. Udbuddet af nye aktier er rettet mod Reiner Laus og de to tidligere medarbejdere i datterselskabet. Der vil ikke være fortegningsret for eksisterende aktionærer i forbindelse med den rettede emission.

Udstedelsen af nye aktier sker via konvertering af gæld.

Tegningskursen er fastsat som den gennemsnitlige børskurs ("lukkekurs") for Bavarian Nordics aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S over en periode på 15 børsdage forud for den 16. november 2011.

De nye aktier vil blive optaget til handel og officielt noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S forventeligt inden udgangen af 2011.

Bavarian Nordic A/S' aktiekapital vil efter udstedelsen af de nye aktier udgøre nominelt DKK 260.943.610 fordelt på 26.094.361 stk. aktier á nominelt DKK 10.