SEARCH:
Print

Bavarian Nordic offentliggør delårsregnskab for de første ni måneder af 2017

KØBENHAVN, Danmark, 8. november 2017 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag regnskab for de første ni måneder af 2017 i overensstemmelse med selskabets forventninger, samt rapporterede på begivenheder for tredje kvartal 2017. 

Højdepunkter fra tredje kvartal samt efterfølgende begivenheder

 • I oktober udnyttede det canadiske forsvar (Department of National Defence) endnu en option på indkøb af 20.000 doser IMVAMUNE® koppevaccine, og har dermed til dato indkøbt 80.000 ud af de 180.000 doser, der indgår i den eksisterende rammeaftale.
 • I september blev Bavarian Nordic tildelt en kontrakt til en værdi af op til USD 539 mio. på levering af frysetørret IMVAMUNE til den amerikanske regering.
 • I september blev foreløbige opfølgningsresultater fra fase 2 forsøget med MVA-BN® RSV rapporteret, som viste, at der efter seks måneder fortsat kunne observeres en vedvarende antistofrespons mod RSV. Samtidigt offentliggjorde selskabet planer om at påbegynde et challenge-forsøg i mennesker i 2018.
 • I september blev PROSPECT (fase 3 forsøget med PROSTVAC®) stoppet efter anbefaling fra den uafhængige dataovervågningskomité, der vurderede, at forsøget, der undersøgte PROSTVAC som monoterapi i patienter med metastatisk prostatakræft, ikke ville nå sit primære endemål om at forbedre overlevelsen.
 • I juli udvidede Bavarian Nordic og Janssen samarbejdet med indgåelsen af en yderligere global licens- og samarbejdsaftale til en værdi af op til USD 879 mio., der giver Janssen eneret til Bavarian Nordics MVA-BN® teknologi inden for yderligere to vaccineudviklingsprogrammer mod hepatitis B (HBV) og hiv type 1 (HIV-1). Som led i licensaftalen tegnede Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc. 512.102 nye aktier i Bavarian Nordic via en rettet emission, der har givet selskabet et bruttoprovenu på DKK 207,5 mio.

Finansielle resultater

 • Omsætningen i årets første ni måneder var DKK 1.329 mio. (DKK 591 mio. i samme periode i 2016)
 • Resultatet før renter og skat (EBIT) var et overskud på DKK 531 mio. (tab på DKK 82 mio. i samme periode i 2016)
 • Pr. 30. september 2017 var koncernens kapitalberedskab DKK 2.808 mio. (DKK 1.647 mio. pr. 30. september 2016), inklusive uudnyttede kreditfaciliteter.

Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin udtaler: “Selvom standsningen af PROSPECT forsøget var et tilbageslag i vores bestræbelser på at udvikle forbedrede behandlingsmuligheder for patienter, er vores tro på vaccineplatformen og dens muligheder stærkere end nogensinde. Vi følger planerne i vores vækststrategi og har på det seneste gjort stærke fremskridt, ikke blot i den kliniske udvikling af RSV og CV301, men også med udvidelsen af partnerskaberne med Janssen og den amerikanske regering, der bidrager til at sikre fremtidig vækst af selskabet.

Forventninger til 2017 fastholdes
Bavarian Nordic fastholder forventningerne til det økonomiske resultat for 2017 som meddelt den 27. juli 2017. Idet der kun forventes begrænset omsætning i fjerde kvartal, forventer selskabet fortsat en samlet omsætning for året på ca. DKK 1.300 mio., et resultat før renter og skat (EBIT) på ca. DKK 350 mio. og et kapitalberedskab ved årets udgang på ca. DKK 2.600 mio. 

Udvalgte, forventede begivenheder 

H2 2017

 • Påbegynde fase 2 booster forsøg med MVA-BN RSV i personer, der tidligere er blevet vaccineret i fase 2 forsøget sidste år
 • Påbegynde fase 2 med kombinationen af CV301 og KEYTRUDA i førstelinjebehandlingen af ikke-småcellet lungekræft
 • Påbegynde fase 1 fowlpox booster forsøg med BN-Brachyury

H1 2018

 • Rapportere toplinje-resultater fra fase 3 forsøget med IMVAMUNE
 • Rapportere resultater fra booster-forsøget med MVA-BN RSV
 • Påbegynde challenge-forsøg i mennesker med MVA-BN RSV
 • Rapportere fase 1 resultater fra kombinationsforsøget med CV301 og OPDIVO
 • Påbegynde fase 2 forsøg med kombinationen af CV301 og TECENTRIQ i blærekræft
 • Resultater fra investigator-sponsorerede fase 2 kombinationsforsøg med PROSTVAC
 • Rapportere resultater fra fase 1 booster-forsøget med BN-Brachyury

H2 2018

 • End of Phase 2 møde med FDA med henblik på at fastlægge registreringsvej for MVA-BN RSV til ældre
 • Rapportere resultater (ORR) fra fase 2 kombinationsforsøget med CV301 og KEYTRUDA
 • Påbegynde fase 2 forsøg med BN-Brachyury i chordoma
 • Påbegynde fase 2 forsøg med BN-Brachyury i næste indikation

Webcast og telefonkonference
Selskabets ledelse afholder en telefonkonference i dag kl. 14.00 dansk tid for at præsentere delårsregnskabet og besvare eventuelle spørgsmål. Det er muligt at høre en live eller arkiveret webcast af telefonkonferencen på /investor/events.aspx?event=5051. For at stille spørgsmål, benyt venligst et af følgende telefonnumre og oplys deltagerkoden 7659153: Danmark: +45 32 71 16 60, UK: +44 (0) 20 3427 1911, USA: +1 646 254 3364. 

Kontakt
Rolf Sass Sørensen
Vice President Investor Relations
Tlf. +45 61 77 47 43 

Selskabsmeddelelse nr. 29 / 2017

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling af innovative og sikre vacciner mod cancer og infektionssygdomme. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre sundheden og livskvaliteten for børn og voksne. Vi leverer den ikke-replikerende koppevaccine IMVAMUNE® til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager samt til andre landes beredskaber. Vaccinen er godkendt i EU (under handelsnavnet IMVANEX®) samt i Canada. Ud over vores mangeårige samarbejde med den amerikanske regering om udvikling af IMVAMUNE® og andre medicinske foranstaltninger, har vi inden for infektionssygdomme et egenudviklet program for RS-virus samt vaccinekandidater mod Ebola, HPV, hiv og hepatitis B, der udvikles som led i et strategisk partnerskab med Janssen. Desuden har vi i samarbejde med National Cancer Institute udviklet en portefølje af aktive cancerimmunterapier, der er udformet til at ændre patienters sygdomsforløb ved at fremkalde et robust og bredt immunrespons mod kræft, og som har en favorabel bivirkningsprofil. I samarbejde med flere medicinalselskaber søger vi at udforske den potentielle synergieffekt ved at kombinere vores immunterapier med andre immunmodulerende lægemidler, som fx checkpoint-hæmmere. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com eller følg os på Twitter @bavariannordic.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Published on November 08, 2017, 7:51 CET