SEARCH:
Print

Bavarian Nordic A/S – Orientering om forløb af ekstraordinær generalforsamling den 18. december 2009

I overensstemmelse med indkaldelsen blev der i dag den 18. december 2009 afholdt ekstraordinær generalforsamling i Bavarian Nordic A/S.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om henholdsvis ændring af:

  • Vedtægternes § 5a (bemyndigelse til forhøjelse af selskabets kapital); og
  • Vedtægternes § 8 (tilrettelse af navn på Selskabets aktiebogsfører)

Vedtagelsen kunne dog ikke endeligt godkendes, da under halvdelen af selskabets samlede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen. Forslagene vil derfor blive genfremsat på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes senest 14 dage efter afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling, i overensstemmelse med vedtægternes § 16.