SEARCH:
Print

Bavarian Nordic udsteder tegningsoptioner

KVISTGÅRD, Danmark - 22. august 2013 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabets bestyrelse har besluttet at tildele tegningsoptioner til selskabets ledelse, udvalgte medarbejdere i selskabet og dets datterselskaber, samt til selskabets bestyrelse. Bestyrelsens beslutning er truffet i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 5b, og i overensstemmelse med selskabets retningslinjer for incitamentsaflønning. Tildelingen sker efter indstilling fra bestyrelsen og udnyttelse er begrænset af og omfattet af aktieoptionslovens regler om ophør af ansættelsesforholdet forud for udnyttelse.

Der tildeles i alt 550.000 tegningsoptioner til tegning af op til 550.000 aktier af DKK 10, til en udnyttelseskurs på DKK 73,9 pr. aktie. Udnyttelseskursen er fastsat som den gennemsnitlige børskurs ("lukkekurs") for selskabets aktier over en periode på 15 børsdage forud for dags dato, tillagt 15 %. 36.400 af de udstedte tegningsoptioner er genudstedt i henhold til vedtægternes § 5b og §§ 5n, 5o og 5p.

Udnyttelse af tildelte tegningsoptioner kan ske, helt eller delvist, i en 14 dages periode i forlængelse af offentliggørelse af selskabets kvartalsmeddelelse for 3. kvartal i 2016, i forlængelse af offentliggørelse af selskabets kvartalsmeddelelse for 1. kvartal i 2017, i forlængelse af offentliggørelse af selskabets kvartalsmeddelelse for 3. kvartal i 2017 og/eller i en 14 dages periode i forlængelse af offentliggørelse af selskabets kvartalsmeddelelse for 1. kvartal i 2018.

Under nærværende program vil bestyrelsen modtage i alt 30.000 stk. tegningsoptioner, direktionen modtager 40.000 stk. tegningsoptioner, øvrige medlemmer af koncernledelsen modtager i alt 90.000 stk. tegningsoptioner og udvalgte medarbejdere i selskabet og dets datterselskaber modtager i alt 390.000 stk. tegningsoptioner.

Under henvisning til værdipapirhandelslovens § 28a oplyses det endvidere, at følgende indberetningspligtige modtager tegningsoptioner under ovennævnte tildeling:

Bestyrelsesformand Asger Aamund (5.000 stk.), øvrige bestyrelsesmedlemmer Peter Kürstein (5.000 stk.), Claus Bræstrup (5.000 stk.), Anders Gersel Pedersen (5.000 stk.), Erik G. Hansen (5.000 stk.) og Gerard Van Odijk (5.000 stk.). Administrerende direktør Anders Hedegaard (40.000 stk.), øvrige medlemmer af koncernledelsen Ole Larsen (30.000 stk.), Paul Chaplin (30.000 stk.) og James Breitmeyer (30.000 stk.).
Værdien pr. tegningsoption udgør DKK 16,1 beregnet ved anvendelse af Black-Scholes model med en risikofri rente på 0,78 % og ud fra den historiske volatilitet for aktien. Beregningen er foretaget ud fra en markedskurs for aktien på DKK 68,0 pr. aktie.

Tildelingen medfører konsekvensmæssige vedtægtsændringer.