SEARCH:
Print

Kapitalforhøjelse i Bavarian Nordic A/S som følge af medarbejderes udnyttelse af tegningsoptioner

  • Bestyrelsesmedlem øger aktiepost efter udnyttelse af tegningsoptioner 

KØBENHAVN, Danmark – 16. november 2015 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabet har forhøjet sin aktiekapital med nominelt kr. 1.852.970 som følge af medarbejderes udnyttelse af tegningsoptioner. 

Kapitalforhøjelsen er sket uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer eller andre. Aktierne er tegnet kontant til følgende tegningskurser pr. aktie á nominelt kr. 10: 35.500 stk. aktier til kr. 54,10 og 149.797 stk. aktier til kr. 59,10. Det samlede provenu til Bavarian Nordic A/S udgør kr. 10,75 mio. 

Hver aktie på nominelt kr. 10 giver ret til én stemme på generalforsamlinger i selskabet. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tegningstidspunktet. De nye aktier forventes optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen fra den 17. november 2015. Efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen udgør Bavarian Nordic A/S' aktiekapital nominelt kr. 280.196.710. 

Kapitalforhøjelsen inkluderer bestyrelsesmedlem Erik G. Hansens udnyttelse af 10.000 stk. tegningsoptioner til tegning af 10.000 stk. nye aktier jævnfør indberetning til Finanstilsynet. Erik G. Hansen ejer efterfølgende 24.000 stk. aktier i Bavarian Nordic. 

Selskabets nye vedtægter offentliggøres særskilt og vil kunne findes på selskabets hjemmeside. 

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på selskabets regnskabsmæssige forventninger for 2015. 

Kontakt
Rolf Sass Sørensen
Vice President Investor Relations
Tlf. +45 61 77 47 43 

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af cancerimmunterapier og vacciner mod infektionssygdomme, baseret på selskabets virale vaccineplatform. Gennem mangeårige samarbejder, herunder et samarbejde med den amerikanske regering, har Bavarian Nordic udviklet en portefølje af vacciner mod infektionssygdomme, inklusive den ikke-replikerende koppevaccine, IMVAMUNE®, der lagerføres til anvendelse i nødsituationer af den amerikanske samt andre regeringer. Vaccinen er godkendt i EU (under handelsnavn IMVANEX®) samt i Canada. I partnerskab med Janssen udvikler Bavarian Nordic en ebolavaccine, som er blevet fremskyndet af myndighederne. Bavarian Nordic har desuden, i samarbejde med National Cancer Institute, udviklet en portefølje af aktive cancerimmunterapier, herunder PROSTVAC®, der er i fase 3 klinisk udvikling til behandling af fremskreden prostatacancer. Selskabet har indgået aftale med Bristol-Myers Squibb om potentiel kommercialisering af PROSTVAC. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com eller følg os på Twitter @bavariannordic

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Selskabsmeddelelse nr. 32 / 2015