SEARCH:
Print

Bavarian Nordic udsteder tegningsoptioner til nytiltrådt medlem af koncernledelsen

KØBENHAVN, Danmark, 3. juli 2017 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabets bestyrelse har besluttet at udstede tegningsoptioner til Tommi Kainu, der netop er tiltrådt som Chief Business Officer og medlem af koncernledelsen. Beslutningen er truffet i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 5b, og i overensstemmelse med selskabets retningslinjer for incitamentsaflønning. 

Bestyrelsen har besluttet at udstede 26.955 tegningsoptioner, der giver optionsholderen ret til tegning af op til i alt 26.955 aktier a nominelt DKK 10, til en udnyttelseskurs på DKK 430,4 pr. aktie. Udnyttelse af tildelte tegningsoptioner kan ske, helt eller delvist, i otte fastsatte tegningsperioder i løbet af 2020, 2021 og 2022. 

Værdien pr. tegningsoption udgør DKK 97,9 beregnet ved anvendelse af Black-Scholes model med en risikofri rente på -0,46 % og ud fra den historiske volatilitet for aktien. Beregningen er foretaget ud fra en aktiekurs på DKK 383,50. 

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af cancer-immunterapier og vacciner mod infektionssygdomme baseret på selskabets virale vaccineplatform. Gennem mangeårige samarbejder, herunder med den amerikanske regering, har Bavarian Nordic udviklet en portefølje af vacciner mod infektionssygdomme, inklusive den ikke-replikerende koppevaccine IMVAMUNE®, der lagerføres til anvendelse i nødsituationer af den amerikanske stat samt andre regeringer. Vaccinen er godkendt i EU (under handelsnavnet IMVANEX®) samt i Canada. I partnerskab med Janssen udvikler Bavarian Nordic en ebola-vaccine, som er blevet fremskyndet af sundhedsmyndigheder verden over, og en vaccine til beskyttelse mod og behandling af HPV. Bavarian Nordic har desuden i samarbejde med National Cancer Institute udviklet en portefølje af aktive cancerimmunterapier, herunder PROSTVAC®, der er i fase 3 klinisk udvikling til behandling af fremskreden prostatacancer. Selskabet har indgået aftale med Bristol-Myers Squibb om potentiel kommercialisering af PROSTVAC. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com eller følg os på Twitter @bavariannordic

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov. 

Kontakt
Rolf Sass Sørensen
Vice President Investor Relations
Tlf. +45 61 77 47 43 

Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2017

Published on July 03, 2017, 13:48 CET