SEARCH:
Print

Bavarian Nordic offentliggør aftale med Janssen om udvikling af vacciner mod hiv og hepatitis B

  • Aftalen bygger på det igangværende samarbejde omkring udvikling af ebola- og HPV-vacciner
  • Den samlede værdi af aftalen er potentielt op til USD 879 mio. inklusive forudbetaling, aktietegning og milepælsbetalinger
  • Udviklingsprogrammerne vil basere sig på begge selskabers teknologier i kampen mod hepatitis B og hiv
  • Som følge af aftalen forhøjer selskabet forventninger til kapitalberedskabet ved årets udgang fra ca. DKK 2.400 mio. til ca. DKK 2.600 mio. Forventningerne til årets omsætning og resultat fastholdes.

KØBENHAVN, Danmark, 27. juli 2017 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag indgåelsen af en global, eksklusiv licens- og samarbejdsaftale med Janssen Pharmaceuticals, Inc., en del af Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson (Janssen). Denne nye aftale giver Janssen eneret til Bavarian Nordics MVA-BN® teknologi inden for yderligere to vaccineudviklingsprogrammer mod hepatitis B (HBV) og hiv type 1 (HIV-1). 

I henhold til aftalevilkårene vil Janssen yde en forudbetaling på USD 10 mio. og Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc. vil tegne nye aktier i Bavarian Nordic for USD 33 mio. Desuden vil Bavarian Nordic være berettiget til betalinger på op til USD 836 mio. som følge af opnåelsen af en række specifikke udviklingsmæssige, regulatoriske og salgsrelaterede milepæle samt trinvist stigende royaltybetalinger af fremtidigt salg.

“Vi er særdeles tilfredse med dette nye samarbejde med Janssen, og er stolte over at kunne udnytte vores MVA-teknologiplatform i kampen mod to sygdomme, der har så omfattende indvirkning på folkesundheden i hele verden,” udtaler Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic. “Denne aftale bygger på den forskning og de resultater, vi sammen har opnået indtil videre, som viser et potentiale for, at kombinationen af vores teknologier kan komme mange patienter til gode inden for en bred række af sygdomme. Vi ser frem til at fortsætte, hvad der allerede har været et fantastisk samarbejde mellem vores virksomheder.”

Med tilføjelsen af programmerne for hepatitis B og hiv samarbejder de to selskaber nu omkring fire produktkandidater, der alle kombinerer Bavarian Nordics MVA-BN teknologi med Janssens AdVac® teknologi.
I oktober 2014 licenserede Janssen MVA-BN til en heterolog prime-boost vaccine mod ebola. Efterfølgende evaluerede Janssen MVA-BN i yderligere indikationer, hvilket førte til endnu en licensaftale i december 2015, denne gang inden for HPV. I lighed med de tidligere aftaler vil Janssen være ansvarlig for den kliniske udvikling, mens Bavarian Nordic varetager produktionen af MVA-BN.

Yderligere detaljer omkring aktietegningen vil blive offentliggjort i en separat meddelelse.

Aftalen er betinget af godkendelse fra de amerikanske konkurrencemyndigheder i henhold til Hart-Scott-Rodino lovgivningen, hvilket forventeligt vil ske i tredje kvartal 2017.

Om hiv
Der er sket betydelige fremskridt i den globale kamp mod hiv og AIDS, især med udviklingen af kritiske antiretrovirale behandlinger samt forebyggende foranstaltninger mod HIV. Trods dette udgør sygdommen fortsat en af de største trusler mod folkesundheden. Det estimeres at ca. 37 mio. mennesker globalt set lever med hiv og der forekommer næsten 2 mio. nye tilfælde årligt.

Om smitsom leverbetændelse type B (hepatitis B)
Kronisk hepatitis B virus (HBV) er skyld i ca. 650.000 dødsfald hvert år på verdensplan som følge af skrumpelever og leverkræft. Ca. 60% af tilfældene af leverkræfttypen hepatocellulært karcinom forårsages af infektion med hepatitis B. De eksisterende behandlinger kan ikke kurere infektionerne, hvilket ofte indebærer et livslangt behandlingsforløb for patienterne.

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af cancer-immunterapier og vacciner mod infektionssygdomme baseret på selskabets virale vaccineplatform. Gennem mangeårige samarbejder, herunder med den amerikanske regering, har Bavarian Nordic udviklet en portefølje af vacciner mod infektionssygdomme, inklusive den ikke-replikerende koppevaccine IMVAMUNE®, der lagerføres til anvendelse i nødsituationer af den amerikanske stat samt andre regeringer. Vaccinen er godkendt i EU (under handelsnavnet IMVANEX®) samt i Canada. I partnerskab med Janssen udvikler Bavarian Nordic en ebola-vaccine, som er blevet fremskyndet af sundhedsmyndigheder verden over, og en vaccine til beskyttelse mod og behandling af HPV. Bavarian Nordic har desuden i samarbejde med National Cancer Institute udviklet en portefølje af aktive cancerimmunterapier, herunder PROSTVAC®, der er i fase 3 klinisk udvikling til behandling af fremskreden prostatacancer. Selskabet har indgået aftale med Bristol-Myers Squibb om potentiel kommercialisering af PROSTVAC. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com eller følg os på Twitter @bavariannordic.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen
Vice President Investor Relations
Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 20 / 2017

Published on July 27, 2017, 8:00 CET