SEARCH:
Print

Bavarian Nordic offentliggør tegningskurs og antal aktier, der skal udstedes til Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc.

KØBENHAVN, Danmark, 9. august 2017 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggør tegningskursen samt antallet af nye aktier, der skal udstedes til Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc. (JJDC) i forbindelse med licens- og samarbejdsaftalen, der blev indgået den 27. juli 2017 med Janssen Pharmaceuticals, Inc., en del af Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson (se selskabsmeddelelser nr. 20/2017 og nr. 21/2017 for yderligere detaljer). 

Tegningskursen er DKK 405,1578 per aktie á DKK 10 og er beregnet på baggrund af det simple gennemsnit af det vægtede omsætningsgennemsnit af kursen på selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen (Bloomberg VWAP for BAVA.DC) i en sammenhængende periode på ti handelsdage startende fra den 27. juli 2017 og til og med i dag. 

I henhold til aktietegningsaftalen indgået den 27. juli 2017 mellem JJDC og Bavarian Nordic, vil JJDC tegne Bavarian Nordic-aktier for USD 33.000.000, svarende til DKK 207.482.135. 

Bavarian Nordic vil dermed udstede 512.102 nye aktier á DKK 10 (svarende til ca. 1,63 procent af selskabets eksisterende aktiekapital) til en kurs på DKK 405,1578 pr. aktie. De nye aktier vil blive udstedt efter closing af transaktionen med Janssen, der afventer konkurrencerets-godkendelse i henhold til Hart-Scott-Rodino (HSR) Antitrust Improvements Act. Selskabet vil udsende en meddelelse, når dette sker.

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af cancer-immunterapier og vacciner mod infektionssygdomme baseret på selskabets virale vaccineplatform. Gennem mangeårige samarbejder, herunder med den amerikanske regering, har Bavarian Nordic udviklet en portefølje af vacciner mod infektionssygdomme, inklusive den ikke-replikerende koppevaccine IMVAMUNE®, der lagerføres til anvendelse i nødsituationer af den amerikanske stat samt andre regeringer. Vaccinen er godkendt i EU (under handelsnavnet IMVANEX®) samt i Canada. I partnerskab med Janssen udvikler Bavarian Nordic en ebola-vaccine, samt vacciner til beskyttelse mod og behandling af HPV, HBV og HIV. Bavarian Nordic har desuden i samarbejde med National Cancer Institute udviklet en portefølje af aktive cancerimmunterapier, herunder PROSTVAC®, der er i fase 3 klinisk udvikling til behandling af fremskreden prostatacancer. Selskabet har indgået aftale med Bristol-Myers Squibb om potentiel kommercialisering af PROSTVAC. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com eller følg os på Twitter @bavariannordic.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen
Vice President Investor Relations
Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 22 / 2017

Published on August 09, 2017, 20:23 CET