SEARCH:
Print

Bavarian Nordic iværksætter incitamentsprogram for alle medarbejdere

Kvistgård, Danmark, 16. december 2011 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabet, i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning af dags dato, iværksætter et treårigt incitamentsprogram i januar 2012 for alle ansatte i Bavarian Nordic koncernen. Programmet er et bonusprogram, der baseres på såkaldte fantomaktier (bonusprogram koblet til selskabets aktiekurs). Det vil sige, at medarbejderne ved udløb af programmet i 2015 kan udnytte et antal fantomaktier og derved opnå ret til en kontant bonus beregnet ud fra stigning i selskabets aktiekurs. Incitamentsprogrammet medfører ikke udvanding for selskabets aktionærer. 

Hver medarbejder tildeles månedligt med virkning fra 1. januar 2012 op til seks fantomaktier pr. måned man er ansat frem til og med 31. december 2014, således at hver medarbejder maksimalt kan modtage 216 fantomaktier i programmets løbetid. Nye medarbejdere indtræder i programmet efter 3 måneders ansættelse. Udnyttelseskursen er DKK 45,3 og er fastsat som den gennemsnitlige børskurs (lukkekurs) for selskabets aktier i en periode på 15 børsdage forud for dags dato med tillæg af 15 %, dog således at udnyttelseskursen mindst skal udgøre en kurs svarende til selskabets lukkekurs i går. På tidspunktet for udnyttelse vil medarbejderne for hver fantomaktie modtage en kontant bonus svarende til DKK 1 pr. kurspoint selskabets aktiekurs overstiger udnyttelseskursen. Beløbet er indkomstskattepligtigt. 

Tidspunktet for udnyttelse er fastsat til perioden, der starter den 19. januar 2015 og slutter den 1. februar 2015 (begge dage inklusive). Det er en forudsætning for udnyttelse, at selskabets aktiekurs på tidspunktet for udnyttelse i 2015 er mindst 10% højere end udnyttelseskursen. 

Baseret på det nuværende antal ansatte i koncernen vil det treårige incitamentsprogram omfatte op til 96.768 fantomaktier, hvoraf direktionen vil modtage op til 216 stk. fantomaktier og øvrige medlemmer af koncernledelsen vil modtage op til i alt 648 stk. fantomaktier. Den gennemsnitlige nutidsværdi pr. fantomaktie udgør DKK 9,4 beregnet ved anvendelse af Black-Scholes model med en risikofri rente på 0,3% og ud fra den historiske volatilitet for aktien. Beregningen er foretaget ud fra en markedskurs for aktien på DKK 40,7 pr. aktie.