SEARCH:
Print

Indberetning af aktiekapital og stemmerettigheder for Bavarian Nordic A/S

Kvistgård, Danmark, 30. november 2011 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) har i november 2011 foretaget en kapitalforhøjelse via udstedelse af 213.716 stk. nye aktier á nominelt 10 kr. til erlæggelse af milepælsbetaling til Reiner Laus, administrerende direktør samt to tidligere medarbejdere i datterselskabet BN ImmunoTherapeutics Inc. som følge af den succesfulde opnåelse af en milepæl ved opstarten af fase 3 forsøget med prostatacancervaccinen PROSTVAC®. Der henvises i øvrigt til selskabsmeddelelse nr. 33/2011. 

I henhold til § 6 i bekendtgørelse nr. 220 af 10. marts 2010 om udstederes oplysningsforpligtelser meddeles det herved, at Bavarian Nordic A/S' samlede nominelle aktiekapital ultimo november 2011 udgør 260.943.610 kr. fordelt på 26.094.361 aktier á nominelt 10 kr., svarende til 26.094.361 stemmer.