SEARCH:
Print

Bavarian Nordic offentliggør regnskab for første halvår 2017

KØBENHAVN, Danmark, 25. august 2017 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag regnskab for første halvår 2017 samt finanskalender for 2018. Herunder er et resumé af de finansielle resultater for perioden samt fremskridt for det seneste kvartal. Den fuldstændige rapport er vedhæftet som pdf-fil og kan desuden findes på selskabets hjemmeside www.bavarian-nordic.com

Seneste højdepunkter

  • I juli udvidede Bavarian Nordic og Janssen samarbejdet med indgåelsen af en yderligere global licens- og samarbejdsaftale med en værdi af op til USD 879 mio., der giver Janssen eneret til Bavarian Nordics MVA-BN® teknologi inden for yderligere to vaccineudviklingsprogrammer mod hepatitis B (HBV) og hiv type 1 (HIV-1). Selskaberne samarbejder nu omkring fire produktkandidater, der alle kombinerer Bavarian Nordics MVA-BN teknologi med Janssens AdVac® teknologi.
  • Som led i licensaftalen har Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc. (JJDC) tegnet 512.102 nye aktier i Bavarian Nordic via en rettet emission, der har givet selskabet et bruttoprovenu på DKK 207,5 mio. Efterfølgende har Bavarian Nordic modtaget en storaktionærmeddelelse fra JJDC, der nu ejer 5,77% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Bavarian Nordic.
  • I juni blev positive toplinjeresultater fra et fase 2 forsøg i 421 forsøgspersoner med selskabets universelle RSV-vaccinekandidat rapporteret, som viste, at vaccinen både var veltolereret og immunogen ved begge dosisniveauer. Forsøget bekræftede hypotesen om, at MVA-BN RSV er den første vaccinekandidat, der kan fremkalde et bredt og stærkt immunrespons mod fem forskellige RSV antigener efter en enkelt vaccination. Forsøgspersoner, der modtog blot en enkelt vaccination, vil blive vaccineret med en booster senere på året, og vil blive fulgt i endnu en RSV sæson med henblik på at kortlægge immunresponserne efter 12 måneder, samt for at måle effekten af en booster-vaccination.
  • I juni offentliggjorde den amerikanske regering deres hensigt til at tildele Bavarian Nordic en eksklusiv kontrakt på indkøb af frysetørret IMVAMUNE® koppevaccine. Efterfølgende fremsendte regeringen det konkrete udbudsmateriale (”request for proposal”) til Bavarian Nordic. Den endelige kontrakt afventer afsluttende forhandlinger, og ventes tildelt inden årets udgang.
  • I juni modtog Bavarian Nordic en ordre fra de svenske sundhedsmyndigheder på 35.000 doser IMVANEX®. Aftalen rummer en option på indkøb af yderligere 100.000 doser.
  • I juni opdaterede selskabet den forventede tidsplan for PROSPECT (fase 3) forsøget med PROSTVAC, og forventer nu, at den tredje interimanalyse finder sted i september 2017 samt at de endelige resultater foreligger i fjerde kvartal 2017.
  • På baggrund af de nuværende, godkendte samt mulige kommende behandlingsmuligheder, har selskabet besluttet at flytte det igangværende forsøg med CV301 ind i førstelinjebehandlingen (vedligeholdelsesbehandling) af ikke-småcellet lungekræft, hvor checkpoint-hæmmere nu er godkendt og til rådighed. Efter aftale med de regulatoriske myndigheder vil det randomiserede fase 2 forsøg rekruttere 176 patienter, som vil modtage KEYTRUDA® (pembrolizumab) som standardbehandling, enten som monoterapi, eller i kombination med CV301.
  • I maj blev Tommi Kainu, M.D., ph.d. udnævnt til Executive Vice President og Chief Business Officer. Han tiltrådte stillingen den 1. juli 2017.

Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin udtaler: “Vi er stolte af de resultater, vi har opnået på det seneste, og det fremskridt, der har været såvel i vores egenudviklede pipeline, som med vores partnere. Med de nylige, positive resultater for RSV-vaccinen, øget klarhed omkring fremtidige IMVAMUNE-kontrakter og udvidelsen af vores partnerskaber, er det klart, at potentialet for vores teknologiplatform kun netop er begyndt at blive indfriet. I vores venten på endelige resultater for PROSTVAC senere i år, har vi fået alle brikker på plads med henblik på at sikre selskabets fremtidige succes, uafhængigt af enkeltprojekter. Selskabets unikke profil og vores platform vil være til fremtidig gavn for patienter inden for en lang række sygdomsområder.” 

Finansielle resultater
Omsætningen i første halvår 2017 stammede hovedsageligt fra salget af IMVAMUNE bulk vaccine til den amerikanske regering, og var i overensstemmelse med selskabets forventninger. Der var ingen omsætning fra IMVAMUNE bulk vaccine i den samme periode i 2016. 

 

DKK mio.

 

6m 2017

6m 2016

Omsætning

595

139

EBIT

99

(207)

Kapitalberedskab ved periodens udgang

2.704

1.894

Forventninger til 2017
Bavarian Nordic fastholder forventningerne til det økonomiske resultat for 2017 som meddelt den 27. juli 2017, hvor forventningerne til kapitalberedskabet ved årets udgang blev forhøjet fra ca. DKK 2.400 mio. til ca. DKK 2.600 mio. efter indgåelsen af en ny licens- og samarbejdsaftale med Janssen. Omsætningen vil hovedsageligt hidrøre fra salg af IMVAMUNE bulkvaccine til den amerikanske regering, men også fra indtægtsførelse af forudbetalingen vedrørende PROSTVAC, hvilket afhænger af, at der foreligger toplinjeresultater fra PROSPECT (fase 3) forsøget i andet halvår 2017. For uddybende forudsætninger, se venligst årsrapporten for 2016.

2017E

DKK mio.

Omsætning

1.300

EBIT

350

Kapitalberedskab ved årets udgang *

2.600


* Kapitalberedskabet udgøres af likvide beholdninger, investering i værdipapirer samt uudnyttede kreditfaciliteter. Dette inkluderer et lån uden sikkerhedsstillelse på EUR 50 mio. fra den Europæiske Investeringsbank, som selskabet forventer at trække på i andet halvår 2017.

Webcast og telefonkonference
Selskabets ledelse afholder en telefonkonference i dag kl. 14.00 dansk tid for at præsentere halvårsregnskabet og besvare eventuelle spørgsmål. Dial-in numre er: Danmark: +45 32 71 16 60, UK: +44 (0) 20 3427 1911, USA: +1 646 254 3364. Deltagerkode er 7659153. Det er muligt at høre en live eller arkiveret webcast af telefonkonferencen samt downloade den tilhørende præsentation på /investor/events.aspx?event=5050.

Kapitalmarkedsdag
Bavarian Nordic afholder kapitalmarkedsdag for investorer og analytikere torsdag den 21. september 2017 i New York City. Her vil selskabets ledelse, samarbejdspartnere fra National Cancer Institute og førende læger inden for kræftforskning og infektionssygdomme give præsentationer om selskabets forretning og fremtidige planer og muligheder.

For tilmelding og yderligere information, se www.bavarian-nordic.com/cmd

Finanskalender for 2018
Datoerne for offentliggørelse af selskabets finansielle rapporter samt den ordinære generalforsamling i 2018 er blevet fastlagt som følger: 

12.   marts 2018

Årsrapport   2017

17.   april 2018

Ordinær   generalforsamling

24.   maj 2018

Delårsrapport   (Q1) for 3 måneder (1. januar-31. marts 2018)

16.   august 2018

Delårsrapport   (Q2) for 6 måneder (1. januar-30. juni 2018)

9. november   2018

Delårsrapport   (Q3) for 9 måneder (1. januar-30. september 2018)

I henhold til §12 i selskabets vedtægter henledes opmærksomheden på, at fristen for aktionærer til indgivelse af ønsker om optagelse af et bestemt emne til behandling på den ordinære generalforsamling, er onsdag den 7. marts 2018.

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af cancer-immunterapier og vacciner mod infektionssygdomme baseret på selskabets virale vaccineplatform. Gennem mangeårige samarbejder, herunder med den amerikanske regering, har Bavarian Nordic udviklet en portefølje af vacciner mod infektionssygdomme, inklusive den ikke-replikerende koppevaccine IMVAMUNE®, der lagerføres til anvendelse i nødsituationer af den amerikanske stat samt andre regeringer. Vaccinen er godkendt i EU (under handelsnavnet IMVANEX®) samt i Canada. I strategisk partnerskab med Janssen udvikler Bavarian Nordic en ebola-vaccine, samt vacciner til behandling af HPV, HBV og HIV. Bavarian Nordic har desuden i samarbejde med National Cancer Institute udviklet en portefølje af aktive cancerimmunterapier, herunder PROSTVAC®, der er i fase 3 klinisk udvikling til behandling af fremskreden prostatacancer. Selskabet har indgået aftale med Bristol-Myers Squibb om potentiel kommercialisering af PROSTVAC. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com eller følg os på Twitter @bavariannordic

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen
Vice President Investor Relations
Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 25 / 2017

Published on August 25, 2017, 7:54 CET