SEARCH:
Print

Bavarian Nordic påbegynder fase 2 booster-forsøg med universel RSV vaccine

  • Forsøget vil hjælpe til at fastslå, om MVA-BN RSV vil skulle gives som en sæsonvaccine, eller om en enkelt vaccination virker over flere sæsoner

KØBENHAVN, Danmark, 9. november 2017 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag påbegyndelsen af udvidelsen af fase 2 forsøget med MVA-BN® RSV, selskabets universelle vaccinekandidat, der er udformet til at fremkalde et bredt antistof- og T-cellerespons mod flere antigener fra respiratorisk syncytial virus (RSV). Forsøget skal medvirke til at undersøge, om der kræves en årlig revaccination, eller om vaccinen forbliver effektiv over flere sæsoner. Vaccinen har tidligere vist at kunne fremkalde et immunrespons mod RSV af en sæsons varighed. 

Det indledende fase 2 forsøg rekrutterede 421 forsøgspersoner med henblik på at fastlægge dosisstørrelse samt at måle responset af MVA-BN RSV. Booster-forsøget vil rekruttere 86 af de oprindelige forsøgspersoner, der vil modtage en enkelt vaccination med enten lav (1x108) eller høj (5x108) dosis af vaccinen. Forsøget skal afdække hvilken, om nogen effekt, den ekstra vaccination medfører i forhold til det indledende fase 2 forsøg, og derigennem bidrage til at fastlægge, om der kræves årlig revaccination med MVA-BN RSV, eller om responset af vaccinen varer flere sæsoner.

“Udviklingen af en RSV vaccine udgør stadig et væsentligt behov for folkesundheden verden over. Vores udviklingsplan retter sig ikke alene mod at fastlægge varigheden af responset fra vores vaccine, der allerede har vist aktivitet i op til 6 måneder, men også at gennemføre et challenge-forsøg i mennesker næste år, som vil give os et tidligt fingerpeg om, hvilken effekt vi kan forvente af vaccinen,” udtaler Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic.

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling af innovative og sikre vacciner mod cancer og infektionssygdomme. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre sundheden og livskvaliteten for børn og voksne. Vi leverer den ikke-replikerende koppevaccine IMVAMUNE® til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager samt til andre landes beredskaber. Vaccinen er godkendt i EU (under handelsnavnet IMVANEX®) samt i Canada. Ud over vores mangeårige samarbejde med den amerikanske regering om udvikling af IMVAMUNE® og andre medicinske foranstaltninger, har vi inden for infektionssygdomme et egenudviklet program for RS-virus samt vaccinekandidater mod Ebola, HPV, hiv og hepatitis B, der udvikles som led i et strategisk partnerskab med Janssen. Desuden har vi i samarbejde med National Cancer Institute udviklet en portefølje af aktive cancerimmunterapier, der er udformet til at ændre patienters sygdomsforløb ved at fremkalde et robust og bredt immunrespons mod kræft, og som har en favorabel bivirkningsprofil. I samarbejde med flere medicinalselskaber søger vi at udforske den potentielle synergieffekt ved at kombinere vores immunterapier med andre immunmodulerende lægemidler, som fx checkpoint-hæmmere. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com eller følg os på Twitter @bavariannordic.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen
Vice President Investor Relations
Tlf. +45 61 77 47 43 

Selskabsmeddelelse nr. 30 / 2017

Published on November 09, 2017, 7:30 CET