SEARCH:
Print

Den amerikanske regering udnytter option under kontrakt på frysetørret IMVAMUNE koppevaccine

  • Option på ca. USD 37 mio. vil understøtte det kliniske arbejde frem mod produktgodkendelse

KØBENHAVN, Danmark, 21. november 2017 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) har udnyttet en option under den nyligt indgåede kontrakt på frysetørret IMVAMUNE®. Optionen, der udgør ca. USD 37 mio. af den samlede kontraktsum på op til USD 539 mio., vil dække udviklingsomkostninger forbundet med fase 3 forsøget, der skal gennemføres for at kunne opnå godkendelse af den frysetørrede version. 

“Vi er glade for denne nyhed og hastigheden hvormed denne option er blevet tildelt, hvilket er endnu et udtryk for vores fremragende partnerskab med BARDA og den amerikanske regering, og samtidig er et lovende signal for fremtiden for frysetørret IMVAMUNE,” udtaler Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic. 

Som tidligere aftalt med de regulatoriske myndigheder vil forsøget være et lot consistency forsøg, der undersøger flere på hinanden følgende produktionsserier af frysetørret IMVAMUNE i raske frivillige, magen til det afsluttede fase 3 forsøg med den flydende-frosne udgave af vaccinen. Kravet om blot ét fase 3 forsøg blev bekræftet på et fase 2 afslutningsmøde med de regulatoriske myndigheder efter at have fremlagt resultater fra et tidligere fase 2 forsøg, der viste bioækvivalens mellem den frysetørrede og den flydende-frosne udgave af IMVAMUNE. 

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Bavarian Nordics regnskabsmæssige forventninger for 2017. Optionen forventes at blive indtægtsført i perioden 2018-2022. 

Anerkendelse af støtte fra offentlige institutioner
Dette projekt er finansieret helt eller delvist af amerikanske offentlige midler fra Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response, Biomedical Advanced Research and Development Authority, under kontrakt nr. HHSO100201700019C

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling af innovative og sikre vacciner mod cancer og infektionssygdomme. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre sundheden og livskvaliteten for børn og voksne. Vi leverer den ikke-replikerende koppevaccine IMVAMUNE® til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager samt til andre landes beredskaber. Vaccinen er godkendt i EU (under handelsnavnet IMVANEX®) samt i Canada. Ud over vores mangeårige samarbejde med den amerikanske regering om udvikling af IMVAMUNE® og andre medicinske foranstaltninger, har vi inden for infektionssygdomme et egenudviklet program for RS-virus samt vaccinekandidater mod Ebola, HPV, hiv og hepatitis B, der udvikles som led i et strategisk partnerskab med Janssen. Desuden har vi i samarbejde med National Cancer Institute udviklet en portefølje af aktive cancerimmunterapier, der er udformet til at ændre patienters sygdomsforløb ved at fremkalde et robust og bredt immunrespons mod kræft, og som har en favorabel bivirkningsprofil. I samarbejde med flere medicinalselskaber søger vi at udforske den potentielle synergieffekt ved at kombinere vores immunterapier med andre immunmodulerende lægemidler, som fx checkpoint-hæmmere. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com eller følg os på Twitter @bavariannordic

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt
Ole Larsen
Executive Vice President, CFO
Tlf. +45 40 84 28 37 

Selskabsmeddelelse nr. 31 / 2017                                     

Published on November 21, 2017, 19:05 CET