SEARCH:
Print

Bavarian Nordic lancerer aktietilbagekøbsprogram til afdækning af incitamentsprogram

KØBENHAVN, Danmark, 22. maj 2019 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabet iværksætter et aktietilbagekøbsprogram, hvorunder selskabet vil tilbagekøbe op til 28.849 stk. egne aktier. Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at opfylde selskabets forpligtelser i henhold til det aktiebaserede incitamentsprogram for bestyrelse og direktion i henhold til selskabets vederlagspolitik og retningslinjer for incitamentsaflønning. 

Aktietilbagekøbsprogrammet iværksættes i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse af 24. april 2019, under hvilken selskabet kan erhverve egne aktier for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af Bavarian Nordic A/S' til enhver tid værende aktiekapital.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug og supplerende forordning (EU) nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der samlet udgør Safe Harbour-lovgivningen. 

Bavarian Nordic A/S har udpeget Danske Bank A/S som Lead Manager for programmet. Danske Bank A/S vil tilbagekøbe aktier på vegne af Bavarian Nordic A/S og træffe beslutninger om handel med Bavarian Nordic A/S' aktier uafhængigt af og uden indflydelse fra Bavarian Nordic A/S.

Programmet vil blive implementeret i henhold til bemyndigelsen inden for følgende rammer:

  • Det maksimale antal aktier, der kan købes i programmets løbetid er 28.849.
  • Den maksimale købesum for tilbagekøbte Bavarian Nordic A/S-aktier i programmets løbetid er DKK 5,8 mio. Baseret på gårsdagens lukkekurs for Bavarian Nordics aktie på Nasdaq Copenhagen A/S, forventes den samlede købesum dog at andrage i omegnen af DKK 4,0 mio.
  • Programmet ophører senest den 4. juni 2019.
  • Det maksimale antal aktier, der kan købes pr. handelsdag i markedet, må ikke overstige 25% af den gennemsnitlige daglige omsætning af aktier i selskabet, der er handlet på Nasdaq Copenhagen A/S i de foregående 20 handelsdage.
  • Aktierne må ikke købes til kurser, der er højere end den højeste af følgende to kurser:
    • Kursen på den seneste uafhængige handel
    • Kursen på det seneste, højeste uafhængige købsbud på Nasdaq Copenhagen A/S

Bavarian Nordic A/S kan til enhver tid afslutte programmet. Hvis selskabet træffer beslutning om at afslutte programmet, vil selskabet give meddelelse herom.

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling af innovative vacciner mod cancer og infektionssygdomme. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre sundheden og livskvaliteten for børn og voksne. Vi leverer en ikke-replikerende MVA-BN-baseret koppevaccine til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager samt til andre landes beredskaber. Vaccinen er godkendt i EU og Canada, hvor den markedsføres henholdsvis under handelsnavnene IMVANEX® og IMVAMUNE®. Ud over vores mangeårige samarbejde med den amerikanske regering om udvikling af medicinske foranstaltninger, har vi inden for infektionssygdomme et egenudviklet program for RS-virus samt vaccinekandidater mod Ebola, HPV, hiv og hepatitis B, der udvikles som led i et strategisk partnerskab med Janssen. Desuden har vi i samarbejde med National Cancer Institute udviklet en portefølje af aktive cancerimmunterapier, der er udformet til at ændre patienters sygdomsforløb ved at fremkalde et robust og bredt immunrespons mod kræft, og som har en favorabel bivirkningsprofil. I samarbejde med flere medicinalselskaber søger vi at udforske den potentielle synergieffekt ved at kombinere vores immunterapier med andre immunmodulerende lægemidler, som fx checkpoint-hæmmere. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com eller følg os på Twitter @bavariannordic.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen
Vice President Investor Relations
Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 09 / 2019                                          

Published on May 22, 2019, 8:07 CET