SEARCH:
Print

Indberetning af ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Bavarian Nordic aktier og tilknyttede værdipapirer

KØBENHAVN, Danmark, 25. maj 2020 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) har dags dato modtaget oplysninger om følgende transaktioner med selskabets aktie/tilknyttede værdipapirer, foretaget af ledende medarbejdere og/eller personer/firmaer der er nærtstående til disse.

1.

Nærmere oplysninger   om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

a)

Navn

Paul Chaplin

2.

Årsag til   indberetningen

a)

Stilling/titel

President og Chief Executive Officer i Bavarian   Nordic A/S

b)

Første indberetning/ændring

Første indberetning

3.

Nærmere oplysninger   om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,   auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende

a)

Navn

Bavarian Nordic A/S

b)

LEI-kode

2138006JCDVYIN6INP51

4.

Nærmere oplysninger   om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)

hver type   transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført   transaktioner

a)

Beskrivelse af det   finansielle

instrument,   instrumenttypen
 
 

Identifikationskode

Aktier
 
 


  DK0015998017

b)

Transaktionens art

Udnyttelse af tegningsoptioner

c)

Pris(er) og   mængde(r)

Pris(er)

Mængde(r)

 

 

DKK 103,90

63.205

d)

Aggregerede oplysninger

-           Aggregeret mængde

-           Pris

 

63.205

DKK 6.566.999,50

e)

Dato for   transaktionen

2020-05-25

f)

Sted for   transaktionen

Nasdaq Copenhagen A/S, XCSE

 

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder under navnet JYNNEOS®, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt som koppevaccine i Europa under navnet IMVANEX® og i Canada under navnet IMVAMUNE®. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af to markedsledende vacciner: Rabipur®/RabAvert® mod rabies og Encepur® mod flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet en ebolavaccine, der er licenseret til Janssen. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 32 / 2020

Published on May 25, 2020, 16:06 CET