SEARCH:
Print

Indberetning af ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Bavarian Nordic aktier og tilknyttede værdipapirer

KØBENHAVN, Danmark, 29. maj 2020 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) har dags dato modtaget oplysninger om følgende transaktioner med selskabets aktie/tilknyttede værdipapirer, foretaget af ledende medarbejdere og/eller personer/firmaer der er nærtstående til disse. 

1.

Nærmere oplysninger   om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

a)

Navn

Paul Chaplin

2.

Årsag til   indberetningen

a)

Stilling/titel

President og Chief Executive Officer i Bavarian   Nordic A/S

b)

Første indberetning/ændring

Første indberetning

3.

Nærmere oplysninger   om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,   auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende

a)

Navn

Bavarian Nordic A/S

b)

LEI-kode

2138006JCDVYIN6INP51

4.

Nærmere oplysninger   om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)

hver type   transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført   transaktioner

a)

Beskrivelse af det   finansielle

instrument,   instrumenttypen
 
 

Identifikationskode

Aktier
 
 


  DK0015998017

b)

Transaktionens art

Salg

c)

Pris(er) og   mængde(r)

Pris(er)

Mængde(r)

 

 

DKK 198,80

DKK 198,90

DKK 199,00
  DKK 199,10

DKK 199,30
  DKK 199,50

DKK 199,55

DKK 199,70

DKK 199,80

DKK 199,90

DKK 200,00
  DKK 200,05

DKK 200,10

DKK 200,20

DKK 200,40

DKK 200,60

DKK 200,80

DKK 200,90

DKK 201,00

DKK 201,10

DKK 202,20

DKK 201,30

DKK 201,40

DKK 201,50

DKK 201,60

DKK 201,70

DKK 201,80

DKK 201,90

DKK 202,00

DKK 202,20

DKK 202,40

DKK 202,60

DKK 202,80

DKK 203,00

DKK 203,20

54
  43

58

1.430
  75
  312

109

17

958

1.111

1.811

82
  159

7.171

2.002

1.682

1.942

231

5.401

196

2.816

153

2.315

563

3.091

345

2.462

486

3.798

810

909

1.186

835

3.487

2.702

d)

Aggregerede oplysninger

-           Aggregeret mængde

-           Pris

 

50.802

DKK 10.223.659,20

e)

Dato for   transaktionen

2020-05-29

f)

Sted for   transaktionen

Nasdaq Copenhagen A/S, XCSE

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder under navnet JYNNEOS®, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt som koppevaccine i Europa under navnet IMVANEX® og i Canada under navnet IMVAMUNE®. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af to markedsledende vacciner: Rabipur®/RabAvert® mod rabies og Encepur® mod flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet en ebolavaccine, der er licenseret til Janssen. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2020

Published on May 29, 2020, 20:00 CET