SEARCH:
Print

Bavarian Nordic offentliggør delårsregnskab for de første ni måneder af 2020

KØBENHAVN, Danmark, 11. november 2020 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag regnskab for de første ni måneder af 2020 samt rapporterede på begivenheder for tredje kvartal 2020. Selskabet løfter EBITDA-forventningerne fra DKK 675 mio. til DKK 725 mio. og opjusterer forventningerne til likvider ved årets udgang. 

Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin udtaler: “På trods af at vi succesfuldt har fortsat det transformative arbejde med kommercialiseringen af Bavarian Nordic i tredje kvartal 2020, har COVID-19 pandemien desværre påvirket mange områder af vores forretning. Markederne for Rabipur/RabAvert og Encepur er negativt påvirket af de forholdsregler, der er iværksat for at forhindre smittespredning, herunder det afledte fald i rejseaktiviteten. I modsætning er salget af JYNNEOS mere robust og muliggør at vi kan fastholde vores omsætningsforventninger til helåret. På baggrund af besparelser på driften er vi desuden tilfredse med at kunne opjustere vores EBITDA-forventninger samt vores likvidbeholdning ved årets udgang. Som følge af de forventede fortsatte udfordringer med COVID-19 og den forhøjede risiko for en potentielt lavere RSV-smitte næste år, har vi besluttet at udskyde det planlagte fase 3-forsøg med vores RSV-vaccinekandidat. For at fastholde momentum i udviklingsprogrammet planlægger vi et human challenge-forsøg med henblik på at evaluere effekten af denne lovende vaccinekandidat. Resultater fra dette forsøg, der forventes i løbet af andet halvår 2021, vil give os det første indblik i RSV-vaccinens beskyttende egenskaber, og vil samtidig mindske risikoen ved det planlagte fase 3-forsøg, der nu vil starte i 2022.” 

Finansielle hovedpunkter

 • Den samlede omsætning i de første ni måneder var DKK 1.623 mio. bestående af DKK 1.434 mio. fra det kombinerede salg af produkter, DKK 67 mio. fra en milepælsbetaling fra Janssen knyttet til den europæiske godkendelse af ebolavaccinen og DKK 123 mio. fra kontraktarbejde.
 • Omsætningen i tredje kvartal udgjorde DKK 558 mio. bestående af DKK 188 mio. fra salg af Rabipur/RabAvert, DKK 160 mio. fra salg af JYNNEOS, DKK 110 mio. fra salg af Encepur, DKK 67 mio. fra milepælsbetalingen fra Janssen og DKK 33 mio. fra kontraktarbejde.
 • Resultat af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) i de første ni måneder var DKK 1.001 mio. inklusive andre driftsindtægter på DKK 628 mio. fra salget af Priority Review Voucher.
 • Stærk finansiel position på DKK 2.569 mio. ved udgangen af tredje kvartal, eksklusive uudnyttede kreditfaciliteter på DKK 244 mio.
 • Forventningen til årets omsætning fastholdes på DKK 1.900 mio. mens det forventede driftsresultat før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) øges fra DKK 675 mio. til DKK 725 mio. Likvider ved årets udgang forventes nu at være DKK 1.600 mio., DKK 100 mio. højere end tidligere forventet, hvilket skyldes det forbedrede driftsresultat samt ændrede forudsætninger for arbejdskapitalen. 

DKK mio.

Q3 2020

Q3 2019

9M 2020

9M 2019

2020 forventet

Omsætning

558

144

1.623

372

1.900

Resultat af primær drift   før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA)

163

(82)

1.001

(255)

725

Likvider

2.569

1.496

2.569

1.496

1.600*

 * Den forventede likviditet ved årets udgang inkluderer den ikke-udnyttede lånefacilitet på EUR 30 mio. fra Den Europæiske Investeringsbank som kontantbeholdning.

Øvrige begivenheder

 • I juli udstedte Europa-Kommissionen markedsføringstilladelse til MVABEA® (MVA-BN Filo), der blev udlicenseret til Janssen i 2014. MVABEA udgør den anden del af Janssens ebolavaccine, der også rummer ZABDENO® (Ad26.ZEBOV), der samtidigt opnåede europæisk godkendelse. I forbindelse med den europæiske godkendelse af MVABEA modtog Bavarian Nordic en milepælsbetaling på USD 10 mio. i henhold til licensaftalen med Janssen.
 • I juli indgik Bavarian Nordic en endelig licensaftale med AdaptVac, der giver Bavarian Nordic de globale kommercielle rettigheder til en COVID-19 vaccine udviklet på AdaptVacs capsid virus like particle (VLP)-teknologi. I henhold til aftalen har Bavarian Nordic ydet en forudbetaling på EUR 4 mio. til AdaptVac og har forpligtet sig til potentielle fremtidige udviklingsmæssige og salgsrelaterede milepælsbetalinger samt trinvist stigende royalties. Bavarian Nordic er i gang med at ansøge om midler til den videre udvikling af vaccinen.
 • I august blev positive toplinjeresultater fra fase 3-forsøget med frysetørret MVA-BN® koppevaccine rapporteret. Forsøget vil understøtte de amerikanske sundhedsmyndigheders (FDA) godkendelse af den frysetørrede udgave, forventeligt i 2022.

Begivenheder efter rapporteringsperioden

 • I oktober offentliggjorde Bavarian Nordic udnævnelsen af Anu Helena Kerns til Executive Vice President, People and Organization med tiltrædelse i november 2020. I den nyetablerede stilling vil Anu Helena Kerns lede den organisatoriske udvikling af Bavarian Nordic igennem den igangværende kommercielle transformation af selskabet.
 • Selskabet har i dag besluttet at udskyde igangsættelsen af fase 3-forsøget med RSV-vaccinekandidaten indtil 2022. Beslutningen følger en vurdering af den potentielt negative effekt af de COVID-19-relaterede foranstaltninger omkring social afstand, der har mindsket prævalensen af andre virale luftvejsinfektioner, herunder RSV, hvilket meget vel kan fortsætte ind i 2021/2022-sæsonen. For at opretholde momentum i udviklingsprogrammet trods udfordringerne forårsaget af COVID-19, er der i 2021 planlagt et human challenge-forsøg, der vil generere de første effektdata mod RSV i løbet af 2021 og potentielt yderligere reducere risikoen ved fase 3-forsøget.
 • I overensstemmelse med generalforsamlingens bemyndigelse til bestyrelsen og selskabets retningslinjer for incitamentsaflønning, har bestyrelsen i dag besluttet at udstede tegningsoptioner til koncernledelsen og udvalgte medarbejdere i Bavarian Nordic koncernen. Der udstedes i alt 1.280.258 tegningsoptioner, der giver optionsholderne ret til tegning af op til i alt 1.280.258 aktier a nominelt DKK 10, til en udnyttelseskurs på DKK 206,82 pr. aktie.

Webcast og telefonkonference
Selskabets ledelse afholder en telefonkonference i dag kl. 14.00 dansk tid for at præsentere delårsregnskabet og besvare eventuelle spørgsmål. Det er muligt at høre en live eller aktiveret webcast af telefonkonferencen på /investor/events.aspx?event=5692. For at stille spørgsmål, benyt venligst et af følgende telefonnumre og oplys deltagerkoden: 9341969. Danmark: +45 32 72 80 42, UK: +44 (0) 844 571 8892, USA: +1 631-510-7495. 

Kontakt
Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 47 / 2020

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder under navnet JYNNEOS®, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt som koppevaccine i Europa under navnet IMVANEX® og i Canada under navnet IMVAMUNE®. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af to markedsledende vacciner: Rabipur®/RabAvert® mod rabies og Encepur® mod flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet en ebolavaccine, der er licenseret til Janssen. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Published on November 11, 2020, 7:38 CET